• ODN přízemí
 • 541 518 010
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Milena Páleníková
  541 518 025, 541 518 010

 • Staniční sestra

  Bc. Vlasta Sýkorová, DiS.
  541 518 010