• Přízemní pavilon uprostřed /bývalá nadstandardní jednotka/
 • 541 518 040
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Kateřina Bourková
  541 518 091, 541 518 040

 • Staniční sestra

  Renata Neradová
  541 518 040