Ordinační doba, viz odkaz:

Tel: 515 215 500

Čekací doby na plánované neurgentní výkony přesahujících 2 měsíce

Obor Plánované výkony Čekací doba
Ortopedie Totální endoprotéza kolena 52-60 týdnů
Ortopedie Totální endoprotéza kyčle 52-60 týdnů
Ortopedie Artroskopie 8 týdnů
Oční Operace katarakty 14 týdnů

Návštěvy hospitalizovaných pacientů probíhají:

  • ve všední dny od pondělí do pátku od 14:30-17:00
  • v sobotu, neděli a svátek od 13:00-17:00.

Potřebné informace, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace:

  • o úmrtí vždy informujeme nejbližšího příbuzného, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci,
  • po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí dostaví na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý naposledy hospitalizován,
  • všechny osobní věci po zemřelém jsou po písemném sepsání předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu a proti podpisu.

Pohřební služba

Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě. Pohřební službu nedoporučujeme. Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdávají na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování nepotřebují. Jejich služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby až po typ obřadu, dle přání příbuzných.

Na území bývalého okresu Znojmo zajišťuje ohledání zemřelých:

  • v pracovní dny od 6:00 do 16:00 praktický lékař
  • v pracovní dny následně od 16:00 do 6:00 lékaři Nemocnice Znojmo
  • v sobotu, neděli a svátky nepřetržitě lékaři Nemocnice Znojmo

Dostupnost je do 3 hodin od zavolání. Kontakt na lékaře zajišťujícího tuto službu získáte na Urgentním příjmu Nemocnice Znojmo na telefonním čísle 515 215 563.