Ordinační doba, viz odkaz:

Tel: 515 215 500

Čekací doby na plánované neurgentní výkony přesahujících 2 měsíce

Obor Plánované výkony Čekací doba
Ortopedie Totální endoprotéza kolena, kyčle 15 měsíců
Ortopedie Neakutní artroskopie kolena, kyčle 15 měsíců
Ortopedie Operace páteře 6 měsíců
Ortopedie Menší zákroky s možností lokální anestezie 3 měsíce

Zodpovídá: MUDr. Pavel Jajtner, MBA

Návštěvy hospitalizovaných pacientů probíhají:

 • ve všední dny od pondělí do pátku od 14:30-17:00
 • v sobotu, neděli a svátek od 13:00-17:00.

Poradenská a zprostředkovatelská činnost pro pacienty a rodinné příslušníky

 • Základní sociální poradenství – informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace u klienta.
 • Odborné sociální poradenství – zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních  skupin.
 • Kontakt na občanské poradny, kontaktní místa, poradny pro seniory, zdravotně postižené občany, vozíčkáře.
 • Podání žádosti dle potřeb klienta do domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, ústavů sociální péče, hospiců a jiných zařízení poskytujících sociální služby vždy s respektem na požadavky klienta a jeho rodiny.
 • Informace k žádosti o „Příspěvek na péči“ (určen pro osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti).
 • Kontakt na Centrum sociálních služeb (CSS) Znojmo (tím přispět k řešení požadovaných služeb klienta v rámci pečovatelské služby, např. nákup, výpomoc při úkonech péče v domácnosti klienta, doprovod k lékaři a jiné. CSS zajišťuje denní pobyty v „Centru denních služeb“, možný svoz a odvoz zájemce, odlehčovací služby – poskytování ubytování na dobu maximálně 3 měsíců s možností zajištění stravy, pečovatelské služby).
 • Informace o možnosti ubytování v Azylovém domě pro muže, noclehárna pro muže, popř. kontakt na jiné instituce tohoto typu.
 • Kontakt s Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou  službou, služby charitního  šatníku, zprostředkování zapůjčení do domácího prostředí pomůcek na kratší dobu (WC křeslo, nástavec na WC a další pomůcky pro imobilní pacienty).
 • Kontakt na „Poradnu pro oběti domácího násilí“.
 • Kontakt na Agentury domácí péče, které zabezpečují následnou ošetřovatelskou péči, zapůjčení pomůcek pro imobilní pacienty.
 • Vyřízení žádosti na výplatu důchodu do zdravotnického zařízení (v nové nemocnici) při hospitalizaci delší než 1. kalendářní měsíc (pouze pro poživatele důchodu, kterému se vyplácí důchod v hotovosti).
 • Kontakt s církví dle přání klienta.

Služby zajišťuje:

Bc. Marie Křížová, DiS – zdravotně sociální pracovník Nemocnice Znojmo, p.o.
e-mail: marie.krizova@nemzn.cz

NOVÁ NEMOCNICE          

Úterý: 12:30-16:30
Pátek: 7:00 – 10:00

Tel.:  720 511 461

STARÁ NEMOCNICE – Oddělení pro dlouhodobě nemocné

Pondělí:   7:00 – 17:00
Úterý:      7:00 – 12:00
Středa:    7:00 – 17:00
Čtvrtek:   7:00 – 14:30
Pátek:     10:30 – 12:30

mobil: 720 511 461
tel.: 541 518 056

Další informace o sociální problematice získáte na stránkách Odboru sociálních věcí Městského úřadu Znojmo.

Potřebné informace, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace:

 • o úmrtí vždy informujeme nejbližšího příbuzného, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci,
 • po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí dostaví na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý naposledy hospitalizován,
 • všechny osobní věci po zemřelém jsou po písemném sepsání předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu a proti podpisu.

Pohřební služba

Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě. Pohřební službu nedoporučujeme. Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdávají na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování nepotřebují. Jejich služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby až po typ obřadu, dle přání příbuzných.