Znojmo, 11.11.2020

Hematologickou ambulanci Nemocnice Znojmo včera, tj. 10.11.2020 navštívil mladý pacient s těžkou trombocytopenií. Hematologicko-transfuzní oddělení znojemské nemocnice reagovalo velmi pružně a obratem našlo dárce krevních destiček, ze kterých byla připravena transfuze k léčbě akutního stavu pacienta.

Trombocytopenie je stav, kdy dochází k výraznému snížení krevních destiček a je významně narušena krevní srážlivost. Tito pacienti trpí různě závažnými krvácivými příznaky. Onemocnění postihuje nejčastěji děti do 15 let, u dospělých nejčastěji ve věku 18-40 let. Zhruba třikrát častější je u žen než u mužů.

U mladého pacienta, který dnes přišel do ambulance se objevily petechie a podkožní krvácení. V této akutní fázi se podává k léčbě transfuzní přípravek s trombocyty, tedy krevními destičkami. Používá se nejčastěji k zabránění krvácení způsobené sníženým počtem krevních destiček (trombocytů) z různých příčin nebo při poruše jejich funkce.

Shodou okolností byl ten den mezi dárci krve byl Karel Pavlů, který velmi ochotně místo plánovaných deseti minut strávil na křesle hodinu. Z krve dárce byly vyseparovány krevní destičky, tzv. aferózou – odběrem dárce na separátoru, kdy se z krevního oběhu odebírají pouze krevní destičky a ostatní elementy krve jsou navrácené zpátky. „Tento transfuzní přípravek je u nás připravován vždy pro konkrétního pacienta. Doba použitelnosti je pouze 5 dní a při skladování se musí neustále promíchávat,“ sdělil Jan Simonides, primář Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo.

„Za rok vyrobíme cca 100 trombokoncentrátů pro naše pacienty, kteří mají pokles destiček i z důvodu jiných onemocnění, např. onkologických,“ doplnil Martin Pavlík, ředitel nemocnice.

Incidence (výskyt nemoci) imunní trombocytopenie (úbytku destiček z důvodu tvorby protilátek proti trombocytům – tedy autoimunitních příčin) je 5–10/100000/rok, což odpovídá i počtu, které vídáme v ambulanci či na odděleních naší nemocnice.

Foto: dárce krevních destiček Karel Pavlů