Znojmo, 19.11.2020

Znojemská nemocnice ve středu 18.11.2020 dostala zapůjčeno čtyřicetpět lůžek ze státních hmotných rezerv. Ty v rámci kraje distribuoval Hasičský záchranný sbor. Ještě týž den byly lůžka díky úsilí personálu nemocnice a hasičů přímo na pracovištích a již slouží pacientům.

Nemocnice Znojmo dostala zapůjčeno 15 lůžek pro intenzivní péči a 30 standardních lůžek ze státních hmotných rezerv. Tyto byly rozmístěny na pracoviště. Intenzivní lůžka na dospávací pokoj Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a chirurgické jednotce intenzivní péče. Standardní lůžka byla umístěna na čtyři infekční oddělení.

„Jedná se o nejmodernější lůžka, která přináší pohodlí pro pacienta s možností polohování a přizpůsobení jeho aktuální potřebě. Navíc jsou přínosem pro ošetřující personál, kdy jim zvednutí či snížení lůžka umožňuje snadnější manipulaci s pacientem,“ přiblížil výhody lůžek Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Nemocnice Znojmo disponuje celkem 618 lůžky. Z toho jich přibližně 200 potřebuje obměnu, protože některá z nich jsou starší 40 let. „Lůžka se snažíme průběžně obměňovat, ale v případě jednoho hovoříme o částce cca padesát tisíc korun, celková obměna by tedy přišla na deset miliónů korun“ doplnil Pavlík.

V tuto chvíli je na pěti infekčních odděleních znojemské nemocnice hospitalizováno 74 pacientů s Covid-19, z nich 8 je připojeno na umělou plicní ventilaci. Oproti předcházejícím týdnům, kdy bylo nakaženo 100 zaměstnanců z důvodu onemocnění nebo karantény je mimo pracovní stav celkem 25 zaměstnanců. „Toto velmi zatěžující a stresující období se podařilo zvládnout díky dobrovolníkům a studentům zdravotních škol. Z tohoto důvodu byla nabídka pomoci ze strany Armády ČR postoupena jiným zdravotnickým zařízením, kde je nyní situace horší než u nás,“ uzavřel ředitel znojemské nemocnice.