Znojmo, 19.10.2020

Současná epidemiologická situace postihuje i největší krajskou nemocnici. V Nemocnici Znojmo narůstá počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Rostou také počty nakažených mezi personálem, což se stává velkým problémem.

„Nemocnice má dostatek lůžek vč. přístrojového vybavení, ale problém je chybějící personál, který by se o pacienty staral. Máme 64 zaměstnanců, kteří jsou buď pozitivní nebo jsou v karanténě a nemohou práci vykonávat, protože mají příznaky nemoci,“ přiblížil aktuální stav Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

V tuto chvíli v nemocnici pracuje 1 medička z plzeňské fakulty. Mediků by bylo potřeba minimálně 25. Nemocnice Znojmo požádala o spolupráci LF MU a doufá, že se podaří získat větší počet mediků na výpomoc. Nemocnici se však dobrovolně nahlásili studenti SZŠ a VOŠ zdravotních. „Jsme rádi za každou pomoc, v tomto týdnu nastoupilo na brigádu 48 studentů, u kterých nám jejich zapojení do práce trochu komplikuje distanční výuka, kdy musíme logisticky připravit směny v návaznosti právě na jejich časové možnosti,“ popsala Jana Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NZ. Ze znojemské SZŠ a VOŠ zdravotní je 45 studentů, 2 studenti jsou z jihlavské a 1 studentka z brněnské školy. O víkendu se personální situace vyhrotila natolik, že byly na pomoc povolány učitelky SZŠ a VOŠ zdravotní ve Znojmě. „Všechny dámy znají prostředí, protože zde zajišťují odborný výcvik, jsou pro nás velkou pomocí a patří jim velký dík,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel NZ. Jak studenti, tak učitelé jsou zařazování na standardní oddělení nemocnice, k pacientům s covidem jsou směřováni zaměstnanci nemocnice.

V současné chvíli má nemocnice v provozu 5 lůžkových jednotek

pro pacienty s covid+. V tuto chvíli pečujeme o 77 pacientů, dalších 9 čeká na výsledek testu. V péči Anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsou pacienti 3 na umělé plicní ventilaci. Přes všechny skutečnosti NZ nadále poskytuje akutní neodkladnou péči, vč. péče onkologické. Pro tuto péči máme stále vyblokovanou a nedotknutelnou kapacitu lůžek, přístrojového vybavení a personálu. Řada změn, nových „covidových jednotek“, stěhování lůžek a přístrojů probíhalo svépomoci a v řádech hodin. Pokud se bude personální problém prohlubovat, bude nemocnice nucena částečně omezit ambulantní péči. „Naší prioritou je, aby se měl o pacienty kdo starat, ať již pozitivní s covidem nebo o ty, kteří péči potřebují, protože mají jiný zdravotní problém. Cílem je, aby tento černý scénář, kdy nebudou zdravotníci v nemocnici nikdy nenastal a k tomu nám může pomoci veřejnost svou vlastní odpovědností a dodržováním vládních opatření,“ uzavřel Pavlík.