Znojmo, 18.02.2020

Znojemská nemocnice zakoupila nový mobilní ultrazvuk. Ten tvoří sonda, která je připojena k tabletu, čímž je ultrazvuk lehce přenositelný. Díky tomu mohou lékaři rychle diagnostikovat a sledovat stav u mnoha pacientů přímo na lůžku bez jejich transportu na jiná odborná pracoviště jako např. RTG či CT.

 Rychlá ultrazvuková diagnostika prováděná přímo u lůžka pacienta zaznamenala v posledních letech velký rozvoj.  Point of care ultrasound je vhodným nástrojem pro rychlou diagnostiku a sledování stavu u mnoha pacientů na interních příjmech a lůžkových odděleních, a v řadě především akutních situací zpřesňuje a zrychluje diagnostiku.

Interní oddělení Nemocnice Znojmo patří mezi pracoviště, které se této rychlé ultrazvukové diagnostice dlouhodobě věnuje, a již řadu let vzdělávají své mladé lékaře v této metodě.  Naše pracoviště má tedy přehled o aktuálních trendech v ultrazvukové diagnostice. Součástí vyšetřovacích protokolů je i ultrazvukové vyšetření plic. „Tak jako všechny nemocnice i my se nyní potýkáme s dopadem pandemie COVID-19, diagnostikujeme a léčíme mnoho pacientů se zápalem plic způsobeným virem SARS-CoV-2. Běžný rentgenový snímek plic nemusí být pro tuto diagnózu vždy výtěžný. Za zlatý standard diagnostiky covidového zápalu plic je považováno CT s vysokým rozlišením – a jak se ukázalo, ultrazvuk plic má pro tuto diagnózu stejnou citlivost. Navíc ve srovnání s RTG nebo CT pacienta nezatěžuje ionizujícím zářením, vyšetření lze provést hned na příjmové ambulanci nebo u lůžka pacienta, a především se dá opakovat a takto sledovat vývoj plicního nálezu,“ přiblížil využití nového přístroje primář Interní oddělení Zdeněk Monhart, který mj. zastupuje Českou internistickou společnost v Evropské pracovní skupině pro ultrazvuk v interní medicíně.

Zjednodušeně lze říci, že toto vyšetření chodí „za pacientem“ na rozdíl od rentgenových vyšetření, na které se pacient musí převážet do jiné části nemocnice, kde přichází do styku s ostatním pacienty, zaměstnanci či návštěvníky nemocnice. Proto je mobilní přístroj takzvaně „do kapsy“ výhodou nejen v běžném provozu, ale nyní také zlepšuje izolaci pacientů na infekčním oddělení. Využité přenosného ultrazvuku se ale neomezuje jen na vyšetření pacientů s covidovým zápalem plic, ale je daleko širší. „Možnost vyšetření srdce u pacientů s bolestí na hrudi na Centrálním příjmu, rychlá diagnostika poruch srdeční funkce u lůžka pacienta na vizitě, bezpečné provádění punkcí hrudníku a břicha pod ultrazvukovou kontrolou – toto jsou jen příklady vyšetření, ke kterým je v Nemocnici Znojmo přenosný ultrazvukový přístroj nově používán,“ doplnil primář Monhart.

Na zakoupení přístroje v hodnotě 229 900 Kč využila nemocnice poskytnuté dary na boj s COVID-19 od: Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo – 100.000 Kč, Nadační fond Pomáháme Znojemsku – 70.000 Kč, Obec Kuchařovice 45.803 Kč a Spolek vietnamských žen 15.000 Kč. „Velké poděkování patří dárcům, kteří nemocnici podpořili a podporují. Nový přístroj rozšíří diagnostické možnosti našim lékařům a navíc bude ku prospěchu pacientům při rychlém započetí léčby. Velmi si cením snahy kolegů poskytovat ve znojemské nemocnici moderní způsoby diagnostiky,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice.