Znojmo, 11. března 2024

Více než měsíc má Nemocnice Znojmo nové vedení. Novým ředitelem se s účinností od 1. března stal primář chirurgického oddělení a dřívější dlouholetý ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

„Současné vedení je složeno z dlouholetých zaměstnanců nemocnice, kteří se v jejím chodu plně orientují. Mají potřebné odborné i manažerské znalosti. Od prvního dne zajistili plynulý chod největší krajem zřizované nemocnice, ale především zajistili kvalitní lékařskou péči o pacienty,“ říká Karel Podzimek, radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví.

„Znojemská nemocnice je zdravá nemocnice. Proto jsme panu Pavlíkovi nabídli pozici v servisní organizaci pro všechny krajské nemocnice, aby svoje zkušenosti mohl předat do všech krajských nemocnic. Do Znojma jsme tedy nemuseli hledat žádného krizového manažera, který dá nemocnici do pořádku. Věřím, že pan doktor Kavka bude na práci pana Pavlíka navazovat,“ říká hejtman Jan Grolich.

Mezi priority vedení nemocnice patří personální stabilita a kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče. „Nemocnice čítá téměř 1200 zaměstnanců. Naším cílem je, aby byl personál především spokojený a kvalifikovaný. To je základ pro fungování takto velké organizace. Jako první krok se nám podařilo za pouhý měsíc uzavřít kolektivní smlouvu se zástupci odborových organizací Nemocnice Znojmo, která zaručuje navýšení platů lékařských i nelékařských zaměstnanců,“ komentuje ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Znojemská nemocnice má nyní před sebou řadu důležitých úkolů. Mezi ty hlavní patří opětovné zajištění ORL pohotovosti a komplexní rekonstrukce urgentního příjmu. Vedení nemocnice chce také oživit přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem, který je zřizovatelem nemocnice, dokončit rekonstrukci lůžkového traktu a definovat budoucí rozsah zdravotní péče v regionu.

„Pracovat chceme na možnosti rozšíření zdravotní péče. Konkrétně onkologickou, hematoonkologickou a transfuziologickou péči a s tím související paliativní péči, laboratorní medicínu a další. V rámci operačních oborů akcentovat operační techniky a přístupy, které umožní rychlý návrat pacientů do běžného života. Tedy minimalizovat hospitalizační dobu a předcházet komplikacím včetně snahy a minimalizaci nosokomiálních infekcí. Chceme být nemocnicí s vysokým standardem porodnické péče,“ vysvětluje ředitel nemocnice Kavka.

Nemocnice se chce zaměřit i na preventivní medicínu. Blíží se doba, kdy nemocnice bude nejen institucí, kde se pacienti budou léčit, ale kde se budou učit i předcházet řadě nemocí či komplikací stávajících onemocnění.

Nemocnice Znojmo

Největší nefakultní nemocnicí Jihomoravského kraje, zajišťuje péči o spádový region přes 150 000 obyvatel. Provoz Nemocnice Znojmo je místně rozdělen do dvou areálů umístěných v různých částech města Znojma. Z celkového počtu lůžek je 432 akutních lůžek a 41 lůžek intenzivní péče umístěno v areálu nemocnice na ulici MUDr. Jana Janského a 115 lůžek následné péče je umístěno v areálu nemocnice na ulici Dyjská. Nemocnice Znojmo zajišťuje péči 35 ambulantních odborností, 21lůžkových odborností, 6 odborností společných vyšetřovacích složek, má organizačně vyčleněný urgentní příjem, centrální operační trakt a lékárnu.

Vzhledem ke své poloze přirozeného centra jihozápadní Moravy zajišťuje zdravotní péči i v odbornostech, které nejsou vždy součástí krajských nemocnic, například zde funguje regionální onkologické centrum, nadstandardní je operativa v rámci chirurgie či ortopedie a další.