Znojmo, 8. března 2024

Celoplošný zákaz návštěv na všech odděleních Nemocnice Znojmo, ke kterému bylo přistoupeno 5. února, i nadále trvá. V aktuálním týdnu počet nemocných s akutní respirační infekcí byl ve znojemském okresu 2100/100 000 obyvatel. Tyto hodnoty stále odpovídají epidemii. Respirační onemocnění v populaci komplikují zdravotní stav řadě pacientů, které ošetřujeme.

Zákazem návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost jeho zákonného zástupce/opatrovníka. Výjimky jsou možné u pacientů v terminálním stádiu onemocnění, vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem.

Zákonné zástupce dětských pacientů a ostatní navštěvující osoby žádáme, aby při příchodu na lůžkové oddělení měli nasazenou ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška či respirátor).

DĚKUJEME za pochopení a Vaši ohleduplnost.