Znojmo, 10. dubna 2024

Řada domácností často stojí před otázkou, kam s prošlými či nevyužitými léky. Rozhodně nepatří do běžného odpadu nebo do odpadních vod. Jediným správním způsobem, jak se zbavit nepoužitých léků, je jejich odevzdání v lékárně. Je totiž potřeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. Musí být zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo životního prostředí.

„Prošlé a nepoužité léky by lidé měli odnést do lékárny, kde zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Tato služba je poskytována bezplatně. V naší nemocniční lékárně je výhodou, že tyto léky nikam nemusíme převážet, likvidujeme je přímo v naší spalovně. Prosíme proto veřejnost, aby nevyužité léky vždy donesli do nejbližší lékárny a nezbavovali se jich jiným způsobem,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Spláchnutím léků do WC nebo vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, kteří s tímto odpadem přijdou do styku. Z těchto důvodů je nutné léky likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů za přísně stanovených podmínek. Zde je bezpečně vyřešeno uvolňování toxických látek, které při spálení mohou vznikat.

Domácí lékárničky a autolékárničky by měl každý pravidelně zkontrolovat alespoň jednou ročně. Pravidelnou kontrolou se předejde riziku užití starého léku. Nevyužité nebo staré léky je dobré donést do lékárny v papírové či igelitové tašce v původních obalech, tedy krabičkách, lahvičkách či blistrech, aby se lidé nekontaminovali chemickými látkami.

Výjimku tvoří injekční stříkačky! Ty lékárna likvidovat nesmí. Lidé je však mohou odnést do ordinace svému ošetřujícímu lékaři. Nesmí ale zapomínat, že se jedná o infekční materiál. Injekční stříkačka musí být buďto uzavřena krytkou nebo například uzavřena do PET lahve.