Znojmo, 5. dubna 2024

Ve znojemské nemocnici úspěšně proběhl druhý akreditovaný kurz sanitář/sanitářka. Absolventi získali odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v tomto oboru a jsou připraveni stát se hodnotnými členy ošetřovatelských týmů v kterémkoliv zdravotnickém zařízení.

V průběhu 4 týdnů účastníci absolvovali 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Získali znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní poskytování ošetřovatelské péče, jako je polohování pacientů, provedení hygienické péče, doprovod pacienta aj.

„Tento kurz byl druhý, který naše nemocnice pořádala. Lidí s ochotou pomáhat nikdy nebude dostatek. Proto jsme mile potěšeni, že máme dvakrát více absolventům než v loňském roce. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě,“ blahopřeje ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Výuku zajistili zaměstnanci Nemocnice Znojmo s potřebnou kvalifikací v jednotlivých oborech, kteří respektovali přesné osnovy dle akreditace. Ty doplnili svými dlouholetými bohatými zkušenostmi a moderními postupy z praxe v naší nemocnici, které vycházejí z nejmodernějších doporučení. „Za celý tým nemocnice bych chtěla poděkovat našim kolegům za jejich profesionální přístup k výuce, kdy je důležité si uvědomit, že ošetřovatelství a obecně zdravotnictví postupuje tak rychle dopředu, že dnešní rady mohou být už zítra zastaralé. Díky tomuto skvělému týmu můžeme řady sanitářů a sanitářek rozšiřovat, což je pro kvalitní poskytování zdravotnické péče nesmírně důležité,“ děkuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dita Kováříková.

Sanitář

Sanitář je pomocný zdravotnický pracovník, který pod dozorem sestry vykonává nejrůznější pomocné a obslužné činnosti nutné k zajištění zdravotní péče. Jedná se např. o doprovod pacienta na vyšetření, pomoc při hygieně, výdej jídla na oddělení, pomoc při polohování pacienta a další.