Znojmo, 17.5.2021

Po pádu ze schodů utrpěl malý chlapec zlomeninu stehenní kosti s posunem. V tomto věku se preferuje neoperační léčba, kdy má pacient zavěšeny obě dolní končetiny nad postelí, což zcela omezuje jeho pohyb. 

Malý Daniel (17 měsíců) spadl ze schodů a utrpěl zlomeninu stehenní kosti s posunem.  Tento typ zlomeniny je potřeba zahojit v ose a ve stejné délce kosti, jako byla kost původní. U léčby dětských zlomenin je snahou být maximálně konzervativní. „U Danielka byla zvolena neoperační léčba ve visu, tzv. léčba pomocí Bryantovy vertikální trakce, která zabezpečí dohojení zlomeniny ve správném postavení,“ přiblížil způsob léčby primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák.

Na obě dolní končetiny byla v analgosedaci aplikována prefabrikovaná náplasťová extenze, tedy zavěšení dolních končetin svisle dolů. Obě končetiny jsou zavěšeny za kovový rám nad postelí tak, aby byly v 90 ° ohnuty v kyčlích. Správné zavěšení a poloha kostí byla zkontrolována prostřednictvím RTG snímku, který je následně prováděn přibližně 10 den a je kontrolováno zhojení.

Danielka čeká hospitalizace v délce asi 4 týdnů a následné doléčení doma na lůžku. Po 4 týdnech bude proveden další kontrolní RTG snímek. „Po této léčbě většinou rehabilitace není nutná, děti tuto pozici snáší poměrně statečně,“ doplnil primář Komzák.

 

Foto: Danielek se zavěšenými končetinami s rozlišením zlomené končetiny – červená náplast

Foto: snímek zlomeniny po úraze

Foto: kontrolní snímek po zavěšení dolních končetin