Znojmo, 21.12.2021

Bezmála sto padesát miliónů korun bude znojemská nemocnice investovat do přístrojového vybavení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj – REACT-EU. Pořídí tak lůžka, přístroje a zdravotnické pomůcky vč. instrumentárií.

Nemocnice Znojmo obdržela Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj z projektu REACT EU na projekt Modernizaci pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem, a to ve výši bezmála 150 mil Kč. Potřeba novějších a modernějších přístrojů se nejvíce potvrdila právě v současné koronavirové pandemii, kdy technologie jsou starší a mnohem vytíženější než kdy jindy. Často dochází k jejich výpadku. Servis či oprava nese velké náklady pro nemocnici nebo často nutnost vyřazení přístrojů z užívání pro neopravitelnost.

„Jsem opravdu rád, že naše nemocnice obdrží finance z tohoto projektu a beru to jako náš velký úspěch. Stálo za tím velké úsilí spousty lidí a ještě více práce nás nyní čeká. Investice jsou alokovány na přístrojové vybavení pro různá oddělení napříč celou nemocnicí,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Jedná se především o přístroje radiodiagnostické, operační, laboratorní. Přestože v rámci projektu nejsou realizovány stavební práce, dojde k posílení odolnosti páteřní sítě nemocnice pořízením nového a moderního vybavení. Bude pořízeno vybavení umožňující jednodušší manipulaci s pacientem v rámci oddělení i mezi jednotlivými odděleními, včetně nových lůžek. Celkový lůžkový fond nemocnice v průběhu roku 2020 vzhledem k předchozímu období prakticky nezměnil a činí celkem 612 lůžek. Průměrné stáří lůžek je 27,7 roku, přičemž těch z roku 1973 je přes 200. Ve finančních možnostech nemocnice je obměna přibližně 18 lůžek ročně.

„To, že v této dotační výzvě uspěla i krajská zdravotnická zařízení mě opravdu těší. S ohledem na závažné podfinancování minulých let to vidím jako možnost dostat finance do krajského zdravotnictví. Z pohledu Jihomoravského kraje je zdravotnictví jednou z klíčových priorit,“ konstatoval krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Nové přístrojové vybavení zajistí v největší krajské nemocnice Jihomoravského kraje se spádovostí 180 tisíc pacientů především modernější, rychlejší a přesnější diagnostiku pro další léčbu. Za podpory IROP (REACT) bude pořízeno 266 lůžek, 153 přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a sad instrumentárií. Projekt bude realizován v letech 2021-2023.

 

Foto: srovnání starého lůžka s novým. Těch pořízených v roce 1973 je v nemocnici přes 200.