Znojmo, 09. 04. 2020

V Nemocnici Znojmo bude v příštím týdnu zřízen odběrový stan na COVID-19. Odběrové místo NZ bude určeno výhradně pro pacienty s doporučením praktického lékaře nebo KHS. Současně přestane fungovat mobilní odběrový tým.

Na nemocnici i Jihomoravský kraj, zřizovatele nemocnice, se obraceli občané ze Znojma o okolí, s podněty na zřízení odběrového místa, protože museli cestovat do Brna nebo Břeclavi. Tímto krokem jim vycházíme vstříc a kraj rozhodl o vytvoření tohoto odběrového místa v areálu Nemocnice Znojmo.

„Současná praxe vyčerpávala personální a logistické zdroje nemocnice v podobě mobilního odběrového týmu. Z těchto důvodů nemocnice, kraj a další složky IZS nyní činí všechny potřebné přípravné práce, zahájení odběrového místa bude v průběhu příštího týdne,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

„Ochrana zdraví občanů je pro nás v této chvíli absolutní prioritou. Nemocnice Znojmo je největší krajskou nemocnicí, poskytuje zdravotní péči na vynikající úrovni a její vedení má nejen v rámci opatření v boji s pandemií koronaviru plnou podporu zřizovatele – Jihomoravského kraje, ta spolupráce je intenzivní a výborná“ uvedl Milan Vojta, radní pro oblast zdravotnictví JMK. Podobná odběrová místa, jako to, které nyní vytvoříme ve Znojmě, jsou v kraji pouze v Brně a Břeclavi.