Znojmo, 03. 04. 2020

Nemocnice Znojmo umožňuje pacientům Oddělení dlouhodobě nemocných kontakt prostřednictvím videohovorů. V tuto chvíli je to jediný kontakt, který pacienti se svými blízkými mají. V současné pandemii patří k nejohroženější části populace, navíc těsně před jejím začátkem, mělo oddělení zákaz návštěv s ohledem na chřipku.

V současné době je na Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Znojmo, které je detašované na ulici Vídeňská, hospitalizováno 81 pacientů. „Přišli jsme s nápadem propojit naše pacienty s jejich rodinami alespoň prostřednictvím videohovorů. Nemocnice pro tyto účely poskytla notebook a denně tak uskutečňujeme 3-4 hovory,“ informovala Júlia Hejdová, vrchní sestra oddělení. Sama zprostředkovává hovory, které jsou velmi emotivní.

O možnostech videohovorů jsou příbuzní informování lékařem při předávání informací. „Bohužel ne u všech pacientů je možné tento hovor uskutečnit, a to sohledem např. na diagnózu pacienta nebo jeho následné psychické rozpoložení, které nepřispívá jejich zdravotnímu stavu. Hovor se tedy může vždy uskutečnit po doporučení ošetřujícího lékaře,“ upřesnil Martin Pavlík, ředitel nemocnice.

Nicméně v této těžké době, kdy na oddělení nemají pacienti kontakt se svými blízkými, nemohou docházet dobrovolníci, se snaží personál pacienty zabavit. S pacienty se praktikuje cvičení pro seniory na židli, jako ranní rozcvička podle videa, k čemuž se využívá právě notebook, který nyní na oddělení je. Stejně tak je využit pro videohovory s logopedkou a ergoterapeutkou. Pacientům personál pro rozveselení zpívá, nebo je např. baví hrou na kytaru.