Znojmo, 31.12.2020

Nemocnici Znojmo v souladu s novým opatřením Ministerstva zdravotnictví od dnešního dne zastavuje příjem nových pacientů za účelem poskytování plánované (odkladné) péče.

Nemocnice Znojmo na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 31.12.2020 zastavuje příjem nových pacientů k hospitalizaci za účelem poskytování plánované péče (= péče odkladné). „Omezení se netýká onkologické péče, včetně onkochirurgické. Všichni pacienti, kteří jsou objednáni k plánované hospitalizaci budou personálem kontaktováni. Akutní lůžková péče je samozřejmě poskytována bez omezení. Stejně tak i ambulance nemocnice fungují nadále bez omezení, termíny objednaných ambulantních kontrol se nemění,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

V nemocnici je v tuto chvíli hospitalizováno 41 pacientů s COVID-19 na třech lůžkových odděleních, u 6 pacientů jejich stav vyžaduje připojení na umělou plicní ventilaci. Bohužel počet pacientů s COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci opět roste.  V případě potřeby je nemocnice schopna během několika hodin otevřít další lůžkové oddělení včetně lůžek intenzivní péče.