Znojmo, 20. 05. 2020

Nemocnice Znojmo od 25. května upravuje provozní opatření, která přijala s pandemií COVID-19. Zdravotní péče již běží ve standardním provozu za zpřísněných hygienických podmínek. V návaznosti na uvolnění vládních nařízení nyní postupně uvolňuje zbývající provozní omezení v areálu nemocnice.

Od dnešního dne vstupujícím osobám již není měřena teplota. Stále trvá nutnost dezinfekce rukou při vstupu do nemocnice pro všechny osoby. Od pondělí 25. května 2020 bude otevřen hlavní vchod do nemocnice. Současně budou v nemocnici zrušeny čisté zóny a zóny se zpřísněným režimem, tedy barevné značení pro třídění pacientů. Tyto zůstanou zachovány na infekčním oddělení a centrálním příjmu.

„Od 25. května budou dovoleny návštěvy pacientů. Z epidemiologických důvodů v souladu s usnesením vlády preferujeme návštěvy mimo pokoje pacientů – nejlépe venku,v nemocniční zahradě. Provozně složitější je zajištění návštěvy u pacientů, kteří nemohou opustit oddělení a nejsou hospitalizováni na samostatném pokoji, např. jednolůžkovém. Zde ještě do konce týdne upřesníme přesná pravidla návštěv. Výjimkou jsou návštěvy pacientů v terminálním stádiu, které budou probíhat jako doposud, tedy i mimo vyhrazené hodiny,“ sdělil MUDr. Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. „I přes postupné uvolňování opatření prosím, aby všichni k návštěvám pacientů přistupovali s obezřetností a omezili je na nezbytné minimum,“doplnil Pavlík.

Od stejného data budou otevřeny budoucím maminkám předporodní kurzy, začne se provádět ergometrické vyšetření, které dosud nebylo možné provádět s ohledem na povinnost nosit roušku. Do standardního režim use také vrací provoz nemocniční lékárny, u které bude zrušen výdej u okénka. Hematologicko-transfuzní oddělení již standardně přijímá dárce krve a krevní plazmy bez nutnosti objednání nebo jiného provozního omezení.

Větší změna se dotkne odběrového místa na testování COVID-19, které Nemocnice Znojmo provozuje. Od pondělí 25. května 2020 bude v provozu od 7:00-9:00 s tím, že objednání je nutno na čísle 608 963053(v pracovní den od 7:00-9:00).„Regulací ceny od minulého týdne není nemocnice schopna pokrýt náklady, které s testováním má. Bohužel nemůžeme provozovat dobrovolně činnost,která zvyšuje naše náklady a je ztrátová. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli omezit provoz odběrového místa a snížit tak náklady, které s testováním máme,“ zdůvodnil omezení provozu testovacího místa ředitel nemocnice. Do této chvíle znojemská nemocnice provedla více jak 1600 testů PCR. Z toho je přibližně polovina vyžádaná péče od praktických lékařů a KHS, druhá polovina jsou samoplátci. Od března do dubna Nemocnice Znojmo provozovala mobilní tým ve spolupráci se ZZS JMK, který provedl téměř 300 PCR testů v terénu.

Od 1.6.2020 bude umožněno stravování pro třetí osoby vjídelně a bude otevřena kantýna.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.