Znojmo, 22.7.2022

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a rostoucí počty nemocných s COVID-19  budou od pondělí 25. července 2022 v Nemocnici Znojmo návštěvy u hospitalizovaných pacientů jen ve středu a v neděli. Všem příchozím do nemocnice doporučujeme nošení respirátorů jako prevenci možné nákazy.  

Návštěvy bude možné od pondělí 25. července uskutečnit ve středu a v neděli od 14:30-16:30. „Vzhledem k tomu, že má nemoc COVID-19 u řady nemocných bezpříznakový průběh, prosíme všechny příchozí do nemocnice, aby v uzavřených prostorách použili respirátor, čímž ochrání nejen sebe, ale také své okolí a náš personál,“ informoval Zdeněk Monhart, náměstek léčebně-preventivní péče NZ.

Jsou upřednostňovány návštěvy mimo pokoj, pokud to situace a stav pacientů dovolí. Nejlépe ve venkovních prostorách, např. na zahradě nebo chodbách mimo oddělení, kde je větší prostor a nedochází zde ke kontaktu více osob na malém prostranství. „Prosíme příbuzné, aby do nemocnice na návštěvu přicházeli pouze, pokud se budou cítit zcela zdrávi a nebudou na sobě pozorovat jakékoliv známky onemocnění,“ doplnil Monhart.

Omezením návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost zákonného zástupce/opatrovníka, při splnění hygienicko-protiepidemických podmínek a pokud tím není narušeno poskytování zdravotních služeb. Stejně tak jsou nadále samozřejmé návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.