Znojmo 21.9.2021

Nemocnice Znojmo je první nemocnicí ve střední a východní Evropě, která dnes slavnostně spustila ve svých laboratořích zcela nové, inovativní automatizační řešení DxA 5000 Fit, které je určeno pro středně velké laboratorní provozy.

Jedná se o robotickou linku, která zvládne během hodiny zanalyzovat až 375 vzorků. Revolučnost nové technologie, která v sobě zahrnuje více jak 24 patentů spočívá ve schopnosti analyzovat během pouhých 3 sekund řadu charakteristik důležitých pro zpracování vzorku a tím minimalizovat potencionální chyby související s manuálním zpracováním a vyšetřováním vzorků. Automatizací celé řady manuálních kroků se minimalizuje kontakt zdravotních laborantů se vzorkem.

„Linka je tvořena automatickou centrifugou, vstupním a současně výstupním modulem, dvěma biochemickými a jedním imunochemickým analyzátorem, které jsou spojeny transportním modulem, tzv. sofistikovaným „dopravníkem“. Na lince se provádí měření 80 biochemických parametrů v různých tělesných tekutinách, většinou z krve. Linka zpracovává asi 80 % z celkového počtu všech vyšetření prováděných na našem oddělení,“ představil zařízení Zdeněk Veškrna, primář Oddělení klinické biochemie.

Přínosem automatizace je eliminace některých manuálních činností jako např. přenášení zkumavek z centrifugy do analyzátorů, mezi analyzátory, vyhledávání vzorků pro opakování měření nebo doordinování vyšetření. Linka dokáže objektivně zkontrolovat dostatečné množství vzorku ve zkumavce pro analýzu a optimalizaci průchodu vzorků analyzátory. „Výsledkem je plošné zkrácení doby dodání výsledků lékaři, který vyšetření předepsal a rychlejší stanovení diagnózy včetně léčby pacienta,“ doplnil primář Veškrna. Systém dokáže vyhodnotit vzorky s vyšší prioritou a tyto analyzovat přednostně. Patentovaný algoritmus trasování vzorků eliminuje tvoření front před analyzátory, což je využíváno u tzv. vyšetření STATIM. „Jako lékař vím, jak je nutné mít co nejrychleji výsledky vyšetření klinické biochemie např. v případě diagnostiky cévní mozkové mrtvice, kdy jde opravdu o čas, který je velmi důležitý pro rychlé rozhodnutí léčby,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Připojené analyzátory stále vyžadují určitou přípravu jako např. doplnění činidel, kalibraci a pravidelnou údržbu. Zásah laboranta je také nutný v případě problematického vzorku, který obsahuje např. sraženiny v séru, odlepující se štítek na zkumavce či nedostatečné množství vzorku. Představa, že zařízení může fungovat bez obsluhu zdravotních laborantů je mylná. „Práce zdravotního laboranta na našem oddělení vyžaduje kromě standardních znalostí navíc obsluhu moderní laboratorní techniky, která převzala část ručně prováděných činností. Nová linka podstatně omezuje možnost chyby a minimalizuje kontakt pracovníků s potenciálně infekčním biologickým materiálem. Z moderní vybavenosti naší laboratoře jsou studenti, kteří přichází na praxi často překvapeni, přesto je o náš obor malý zájem a laboranti nám dlouhodobě chybí“ uzavřela Hana Říhová, vrchní laborantka OKB.

Na otázku, které pracoviště je vhodné pro první instalaci automatické laboratorní linky DXA5000Fit ve Východní Evropě padla pro firmu Beckman Coulter jednoznačná volba na OKB Nemocnice Znojmo. Důvodem je především dlouholetá zkušenost s využitím moderního klinického software a kvalifikovaný laboratorní personál. Automatizace klinických laboratoří je trend, který přinese rychlejší odezvu výsledku a přispěje k rychlejší léčbě. Cílem firmy je vybavit laboratoře krajského a městského typu nejmodernější technologií, která byla dosud výsadou pouze fakultních nemocnic a umožnit tak nejvyšší úroveň laboratorních služeb co nejširší veřejnosti,“ zhodnotil instalaci ve znojemské nemocnici obchodní ředitel dodavatelské firmy Ing. Lukáš Palivec.

Oddělení klinické biochemie provede ročně cca 1 milion vyšetření, to je cca 140 tisíc zkumavek. Ve všední den je zpracováno průměrně 400 – 500 vzorků. Pro klinická pracoviště naší nemocnice jsou to ¾ všech vzorků, ostatní vzorky jsou od privátních lékařů, ale také veterinářů a samoplátců. „Jsem velmi rád, že se nám daří v našich laboratořích provozovat nejmodernější přístrojovou techniku. Proces výměny robotické linky byl pro všechny kolegy na OKB velmi náročný, navíc probíhal za chodu oddělení a v provizorních podmínkách. Za to jim patří velký dík stejně jako dodavateli za součinnost,“ uzavřel Pavlík.

Foto: zleva – Jiří Kasala – krajský radní pro zdravotnictví, Martin Pavlík – ředitel Nemocnice Znojmo, Zdeněk Veškrna – primář OKB, Tomáš Třetina – senátor, Vojtěch Drbohlav – ředitel Beckman Coulter