Znojmo, 09. 03. 2020

Z důvodu nedostatku kapacity Fakultní nemocnice Brno, která začala v pátek vyšetřovat pacienty s podezřením na možné onemocnění koronavirem v domácím prostředí, rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje (KÚ JMK) zřídit pro potřeby obyvatel JMK další odběrové místo v Nemocnici Znojmo. Nemocnice Znojmo se tak stává druhým zdravotnickým zařízenímv JMK, které zavádí tento odběr na koronavirovou infekci.

Po tom, co od pátku 6. března 2020 spustila Fakultní nemocnice Brno domácí vyšetření pacientů s podezřením na příznaky koronaviru se ukázalo, že jeden tým není schopen pokrýt celý Jihomoravský kraj, obzvláště znojemsko a blízké okolí.

„Byli jsme osloveni KÚ JMK, aby znojemská nemocnice vypomohla s touto aktivitou. Po tom, co se podařilo sehnat personální zajištění odběrového týmu jsme pomoc samozřejmě přislíbili, protože jsme si vědomi závažnosti situace a povinnosti zdravotnického zařízení vůči pacientům a obyvatelům Znojemska a blízkého okolí,“ vysvětlil toto rozhodnutí Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

„Z krajských nemocnic jsme oslovili Nemocnici Znojmo s ohledem na její polohu, velkou spádovost pacientů a současně provoz infekčních lůžek,“ upřesnil výběr dalšího odběrového místa Milan Vojta, krajský radní pro zdravotnictví.

„Pacient, který bude mít příznaky onemocnění koronavirem (teplota, kašel, bolesti kloubů a svalů aj.) a cestovatelskou anamnézu (pobýval v postižené oblasti) kontaktuje linku 112. Pokud bude epidemiologem doporučeno provedení výtěru z nosu, bude kontaktován a Zdravotnická záchranná služba, která bude informovat personál naší nemocnice, aby se připravil na provedení domácího odběru. Pacientovi bude u něj doma proveden výtěr z nosohltanu, který se následně převeze k vyšetření do Fakultní nemocnice Brno. Tento druh vyšetření bude fungovat denně od 7:00 do 19:00,“ přiblížil nový způsob vyšetření Zdeněk Monhart, náměstek pro léčebně preventivní péči Nemocnice Znojmo.

Stále platí, že pacienti, kteří mají podezření na toto onemocnění mají pomoc vyhledat telefonicky. Když už se do nemocnice vypraví, je nutné, aby nevstupovali do budovy nemocnice běžnými vstupy, ale aby kontaktovali personál na číslech, která jsou uvedena před vchodem na Centrální příjem. „Do čekárny Centrálního příjmu by vůbec vstupovat neměli, pro jejich ošetření je připravena ambulance infekčního oddělení se samostatným vstupem. V čekárnách jsou často přítomni chronicky nemocní pacienti, pacienti s oslabenou imunitou nebo senioři, kteří jsou nejohroženějšími osobami při případné infekci,“ doplnil Monhart. Z tohoto důvodu také Nemocnice Znojmo přistoupila k zákazu návštěv na Oddělení dlouhodobě nemocných, který platí od pátku 6. 3. 2020.

Nemocnice Znojmo do této chvíle provedla 7 vyšetření pacientů s podezřením na koronavirus, všechny výsledky byly negativní. Testy byly provedeny v Praze a Ostravě.