Znojmo, 17.05.2021

 

V Nemocnici Znojmo budou od středy 19.5.2021 znovu umožněny návštěvy u hospitalizovaných pacientů. Návštěvy bude možné uskutečnit ve středu a v neděli od 14:30-16:30 s dodržením hygienických opatření a podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Návštěvy se budou muset prokázat negativním testem, potvrzením o ukončeném očkování nebo prodělaném onemocněním.

 Návštěvy bude možné uskutečnit ve středu a neděli od 14:30-16:30. Podmínkou pro umožnění návštěvy dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je doložení dokladu o:

  • absolvování PCR či antigenním testu s negativním výsledkem – akceptováno bude potvrzení od lékaře nebo z laboratoře o negativním výsledku testu nebo výsledek testu vytištěný z ISIN. Výsledek testu nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy. Potvrzení z testu od zaměstnavatele nebude akceptováno.
  • prodělaném onemocnění COVID-19 (lékařská zpráva od ambulantního lékaře nebo z hospitalizace) obsahující datum pozitivního testu; návštěva je v takovém případě možná, pokud neuplynulo 90 dnů od pozitivního testu,
  • absolvovaném očkování (certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19), kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (např. vakcína Pfizer, Moderna) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

„Návštěvy budou v tuto chvíli nastaveny v omezeném režimu, protože jejich organizace a především administrativa s nimi spojená je velmi náročná pro zdravotnický personál, který nám v tuto chvíli chybí,“ objasnil omezený režim návštěv Zdeněk Monhart, náměstek pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Znojmo.

Návštěvy si při vstupu na oddělení musí řádně dezinfikovat ruce a po celou dobu přítomnosti v nemocnici musí mít řádnou ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek plnící normu FFP2, KN 95 (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének).

„Upřednostňujeme návštěvy mimo pokoj, pokud to situace a stav pacientů dovolí. Nejlépe ve venkovních prostorách, např. na zahradě nebo chodbách, kde je větší prostranství a nedochází ke kontaktu více osob na malém prostranství. Prosíme příbuzné, aby do nemocnice na návštěvu přicházeli pouze, pokud se budou cítit zdraví a budou mít potřebné doklady pro umožnění návštěvy tak, jak stanovuje Ministerstvo zdravotnictví, čímž zjednoduší průběh návštěvy nejen sobě, ale také personálu,“ doplnila Petra Veselá, tisková mluvčí NZ.

Omezení návštěv  na konkrétní dny a hodiny se nevztahuje na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a na dětské pacienty.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ – Mimořádné-opatření-–-návštěvy-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-účinností-od-17.-5.-2021-do-odvolání