Znojmo, 29.12.2023

V září tohoto roku podala Nemocnice Znojmo žádost o vydání osvědčení o zařazení urologického pracoviště do Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR. Nemocnice podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty v rámci programu splnila a v tomto týdnu osvědčení z Ministerstva zdravotnictví obdržela.

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů (kromě nemelanomových kožních nádorů). Ročně onemocní tímto nádorem okolo 8 000 mužů, což je téměř třikrát více než před přibližně 20 lety. Ročně umírá na tento nádor přibližně 1 500 mužů a v současné době žije v české populaci více než 70 000 mužů s historií tohoto onemocnění.

Od ledna 2024 bude spuštěn Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty, a to v centrech, která splní kritéria definovaná pro zařazení do tohoto programu. Nemocnice Znojmo požádala v září letošního roku Ministerstvo zdravotnictví o vydání osvědčení pro zařazení do projektu a po splnění všech stanovených kritérií bylo Urologickému oddělení osvědčení vydáno 27.12.2023.

V současné době není v České republice zaveden systematický program časné detekce karcinomu prostaty. Cílem pilotního programu je využít jednoduchý, levný a dostupný marker – PSA, který můžeme použít pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření, případně biopsii, a eliminovat přechod karcinomu do již klinicky rozvinutého stadia, nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt.  „Prognóza pacienta závisí na včasné diagnóze, protože lokalizované onemocnění lze radikálně léčit. Proto jsme pořídili speciální ultrazvuk pro Urologické oddělení, díky kterému mohli naši urologové letos na jaře zavést nejmodernější metodu pro zachycení zhoubných nádorů prostaty – fúzní punkční biopsii prostaty. Včasný záchyt detekce karcinomu prostaty byl také důvod, proč jsme se do pilotního programu přihlásili “ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo (více zde – Fúzní biopsie prostaty).  Nemocnice Znojmo je ve zpracovaní odebraných vzorků soběstačná. Vzorky PSA z krve jsou zpracovány na Oddělení klinické biochemie. Vzorky z  biopsie zpracovává Patologicko-anatomické oddělení.

Nový program má snížit počet úmrtí na karcinom prostaty. Česká republika je jednou z prvních zemí, kde je tento screening rakoviny prostaty zaveden plošně. V Jihomoravském kraji bylo osvědčení v tuto chvíli uděleno pouze dvěma fakultním nemocnicím, MOÚ a jednomu soukromému zdravotnickému zařízení.

Zdroj informací zde: Metodika časného záchytu rakoviny prostaty

 

Foto: punkční biopsie prostaty na Urologickém oddělení

     

Foto: zpracování vzorků z biopisie na Patologicko-anatomickém oddělení NZ