Znojmo, 22.12.2023

Oční lékaři znojemské nemocnice v minulém týdnu provedli 1000. operaci šedého zákalu v letošním roce a dnes byla aplikována 1000. intravitreální injekce. Moderní operace katarakty, tedy šedého zákalu, provádí Oční oddělení znojemské nemocnice téměř čtvrt století a injekce v rámci centrové péče aplikuje třetí rok.

Operace katarakty, tedy šedého zákalu, je nejčastější operací nejen ve světě, ale také v České republice. Operace šedého zákalu provádí Oční oddělení ve více než 99 % ambulantně. „Operace šedého zákalu obnáší odstranění zkalené čočky ultrazvukem a vložení umělé nejmodernější nitrooční čočky za použití fakoemulzifikačního přístroje,“ informoval Jiří Voznica, primář Očního oddělení Nemocnice Znojmo. Implantovány jsou také bifokálních, případně trifokálních čočky. Za rok je běžně provedeno těchto výkonů zhruba 850-950. „Letos v prosinci jsme navázali na úspěch, kterého se nám povedlo dosáhnout v roce 2019, kdy jsme provedli rekordně něco málo přes 1000. operací katarakt. Následně byla naše činnost ovlivněna covidovou pandemií,“ doplnil Jiří Voznica. Začátkem 70.-80. let se ve znojemské nemocnici provádělo 120-150 operací ročně vždy za týdenní hospitalizace. Pacient byl k operaci odeslán s šedým zákalem tehdy, kdy rozeznal jen pohyb ruky před okem. V současné době je šedý zákal operován již tehdy, když pokles vidění jakkoliv zhoršuje provádění běžných aktivit pacienta.

Dalšího úspěchu se podařilo Očnímu oddělení dosáhnout dnes, kdy byla v letošním roce aplikována 1000. intravitreální injekce do sklivcového prostoru oka. „Tyto intravitreální injekce mnohdy představují jedinou možnost jak pozitivně ovlivnit průběh vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace sítnice, některé cévní choroby či diabetické oční komplikaci – otok sítnice v oblasti žluté skvrny, jejíž kondice je zodpovědná za kvalitu zrakové ostrosti,“ uvedl primář Voznica. Injekce představují vpravení velmi malého množství (0,05ml) speciálního léčebného prostředku za přísně sterilních podmínek do sklivcové dutiny oka u pacientů s výše uvedenou diagnózou. Pacient musí splňovat velmi přísná indikační kritéria, protože je léčba velmi nákladná. Provádí se ambulantně v místní anestezii. Do konce roku 2020 jsme aplikovali 124 těchto injekcí, v roce 2021 to bylo 517, v roce 2022 celkem 765. Letos jich bylo více jak 1000.

„Intravitreální injekce jsou v naší nemocnici aplikovány v rámci tzv. centrové léčby, kterou se nám podařilo dojednat a nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami v roce 2020. Od té doby se mimo Oční oddělení podařilo nasmlouvat také centrovou léčbu na Kožním pro pacienty s psoriázou, Interním oddělení pro pacienty s idiopatickými střevními záněty a od listopadu na onkologickém oddělení. Naše nemocnice je důkazem toho, že centrová léčba nemusí být soustředěna pouze do velkých superspecializovaných zdravotnických zařízení, ale může být pacientům blíže i v krajských nemocnicích,“ uzavřel Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

   

Foto: operace šedého zákalu (katarakty)