Znojmo, 29.3.2023

V minulém týdnu zavedli urologové Nemocnice Znojmo do praxe nejmodernější metodu pro zachycení zhoubných nádorů prostaty – fúzní punkční biopsii prostaty. Digitálním spojení dat z magnetické rezonance s ultrazvukem v reálném čase tak mohou cíleně odebírat přesné vzorky z podezřelých ložisek. Vyšetření umožňuje nově pořízený ultrazvuk.

Diagnostika karcinomu prostaty  se zakládá na vyšetření krve měřením hladiny PSA (prostatický specifický antigen) u praktického lékaře nebo na urologické ambulanci a vyšetření per rectum – pohmatem přes konečník. Při zvýšení PSA nebo  podezřelém nálezu pohmatem se indikuje punkční biopsie prostaty. „Při odběru vzorků se snažíme pokrýt co největší objem prostaty a  cíleně odebíráme vzorky z částí prostaty, kde se karcinom vyskytuje nejčastěji. I přes to  negativní výsledek punkční biopsie nevylučuje přítomnost nádorového onemocnění,“ přiblížila Katarína Lenková, lékařka Urologického oddělení Nemocnice Znojmo. Nádorová ložiska mohou být velmi malá  nebo lokalizovaná v částech prostaty, která nejsou typická pro výskyt zhoubného onemocnění.

Foto: MUDr. Katarína Lenková

Fúzní punkční biopsie prostaty je moderní  vylepšení  a zpřesnění zákroku, při kterém se odebírají vzorky tkáně prostaty k histologickému vyšetření pod kontrolou ultrazvuku.  Pacientovi je provedena nejdříve magnetická rezonance prostaty. Na snímcích radiolog označí podezřelá ložiska. Takto připravená data se nahrají do speciálního přístroje, který je spojí s ultrazvukem.  „Nový ultrazvuk nám umožnuje digitální spojení dat z magnetické rezonance s ultrazvukem v reálném čase a umožňuje nám tak cíleně odebírat přesné vzorky z podezřelých ložisek,“ informoval Martin Labovský, primář Urologického oddělení Nemocnice Znojmo. Díky přesnému odběru tkáně tak odpadá případné opakování vyšetření. Významně se tak zpřesňuje diagnostika karcinomu prostaty.

Foto: Ultrazvukový obraz při odběru cíleného vzorku z podezřelého ložiska

Foto: 3D vizualizace prostaty a podezřelého ložiska

Foto: vizualizace provedené punkce z konkrétního ložiska (modře)

      

Foto: fúzní punkční biopsie prostaty – odebrání vzorků

„Rakovina prostaty je v současnosti stále nejčastějším zhoubným nádorem u mužů.  Prognóza pacienta závisí na včasné diagnóze, protože lokalizované onemocnění lze radikálně léčit. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k zakoupení přístrojového vybavení, díky kterému naši urologové nyní mohou pacientům nabídnout velmi přesné vyšetření“ uzavřel Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Nový ultrazvukový přístroj  vyšel nemocnici na více jak 2,8 milionu korun. Kromě využití pro fúzní transrektální a perineální punkční biopsii prostaty se nový ultrazvuk využívá např. k rutinnímu vyšetřování močového traktu a břicha, povrchových tkání, skrota, peroperační vyšetření atd. Fúzní punkční biopsie prostaty se provádí ambulantně. Pacient po zákroku setrvá na lůžku na ambulanci asi hodinu a následně je propuštěn domů. Doma by měl omezit těžší fyzickou aktivitu v den zákroku. Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.