Znojmo, 20. 03.2023

Nemocnice Znojmo se stala v loňském květnu tkáňovým zařízením. Na základě povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v loňském roce odebrala 22 hlavic stehenních kostí. U prvních nyní uplynula půlroční karanténa. V minulých dnech byla implantována úplně první tkáň pacientovi po úrazu.

Na základě Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o povolení činností tkáňového zařízení ze dne 16.5. 2022 byla ve znojemské nemocnici zahájena činnost Tkáňového zařízení. Toto je provozováno jako součást Centrálního operačního traktu. Nemocnice má povoleno opatřovat, zpracovávat, vyšetřovat, propouštět a skladovat kostní tkáně – hlavice kosti stehenních od žijících dárců.

Odebírají se hlavice stehenních kostí při plánovaných operacích totální náhrady kyčelního kloubu. Odstraněná část kosti se obvykle likviduje jako biologický odpad, nyní nachází využití pro pacienty znojemské nemocnice. Potenciálně vhodný dárce je před totální náhradou kyčelního kloubu osloven lékařem, který mu podrobně vysvětlí, jak může odebraná kost dále pomoci. Následně vyplní podrobný dotazník, který se zaměřuje především na vyloučení infekčních onemocnění. Další proces přímo na operačním sále je již jednoduchý, pomineme-li administrativní část. Vyjmutá hlavice od dárce se vloží do dvou sterilních nádob a hluboce zamrazí (cca -80° C). Tkáň je 180 dní v karanténě, po této době je nutné u pacienta znovu potvrdit serologickou negativitu hepatitid B a C a syfilis, pokud je pacient opakovaně negativní, lze tkáň hlavice použít. Stejně jako je podmínkou odběru písemný souhlas dárce, stejně tak příjemce podepisuje předem souhlas s možnou implantací. Celý proces je oboustranně anonymní. Dárce tedy neví, kdo dostal jeho tkáň a příjemce nezná dárce. Implantující lékaři pracují pouze s číslem produktu.

První odběr hlavice od dárce byl proveden v červnu loňského roku a nyní uplynula půlroční karanténa, kdy mohla být první tkáň uvolněna a implantována příjemci. První implantace proběhla 9. března, kdy byl přijat pacient s roztříštěnou zlomeninou horní části holenní kosti s kostními defekty.

Foto: odebrání hlavice dárci a uložení do Tkáňového zařízení (banky)

„Z hlavice je využita tzv. spongiózní kost, trámčina ze středu hlavice, která je vložena po kouskách do defektu poraněné kosti. Výhodou je kostní struktura štěpu, která slouží k přehojení poraněné kosti jako „lešení“ s následným přehojením do standardního tvaru a struktury kostní tkáně. Alternativou jsou kostní substituenty uměle vytvořené, tzv. kostní cementy, které máji pouze opěrnou funkci, ale nestimulují okolní kostní tkáň k její přestavbě ve standardní kost,“ vysvětlil výhody Martin Komzák, primář Ortopedicko-traumatologického oddělení. Přes veškerý pokrok v medicíně má lidská tkáň svou nezastupitelnou roli.

 

Foto: implantace kostní tkáně pacientovi po úraze

V rámci ČR má stejné oprávnění pro odebrání a použití tkáně hlavice kosti stehenní od žijících dárců jen velmi málo zdravotnických zařízení. Nemocnice Znojmo tedy využívá kostí dárců pro léčbu svých pacientů jako např. Fakultní nemocnice Brno, Oblastní nemocnice v Kladně nebo Národní Centrum Tkání a Buněk. „I když se celý proces zdá velmi jednoduchý, získání oprávnění a veškerá administrativa spojená s tkáňovým zařízením stála nemalé úsilí a práci kolegů. Jsem pyšný na to, že zrovna v naší nemocnici, která je největším zdravotnickým zařízením Jihomoravského kraje, se našlo využití pro kostní tkáně, které běžně končí v odpadu a přitom mohou být takovým přínosem pro naše pacienty,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

V tuto chvíli má Nemocnice oprávnění použití hlavic pro svoje potřeby, tedy v rámci svých činností. Doba použitelnosti od odběru je 5 let. V roce 2022 bylo provedeno celkem 22 odběrů, letos již 6. V tuto chvíli jsou k použití 3 kusy hlavic.