Znojmo, 3.12.2021

Již po čtvrté se dnes Nemocnice Znojmo zapojila do akce 450 ml NADĚJE. V rámci náboru prvodárců jich dnes dorazilo 52 a přinesli tak nemocnici téměř 20 litrů krve.

Projekt 450 ml NADĚJE je primárně zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice. O poděkování dárcům se postarali partneři projektu. Letos prvodárci obdrželi např. čerstvé bylinky, víno a řadu voucherů vč. slosovatelné ceny – letu balónem.

Krev darovalo poprvé 44 dárců. Některým to bohužel ze zdravotních důvodů nebylo umožněno, ale přislíbili další pokus za 3 měsíce. Náboru se zúčastnili skupinky studentů jak ze Střední odborné školy Dvořáková, tak z Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie Znojmo. Mezi dárci nechyběli ani zaměstnanci nemocnice nebo Hasičského záchranného sboru JMK, zástupce  samosprávy aj.  Nesourodá skupina osob, různých profesí, věku s jediným společným – darovat kousek sebe, snaha nám pomoci zachraňovat lidské životy.

„I přesto, že je v nemocnici omezena neakutní operační péče, přesto je krev potřeba. Stále se provádí onkologická operativa, řeší se úrazy či náhlé akutní stavy pacientů, které vyžadují krevní transfuzi. Krevní transfuze jsou také používány při těžkých porodech, kde je větší krvácení,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel nemocnice Znojmo. Krev zpracovaná  na Hematologicko-transfuzním oddělením je použita pro pacienty znojemské nemocnice. „Všem dárcům opravdu z celého srdce děkujeme, rozhodně jejich obětavost nebereme jako samozřejmost a moc si této aktivity vážíme,“ uzavřel Pavlík.

V rámci této akce v roce 2020 darovalo krev 31 prvodárců, v roce 2019 to bylo 57 prvodárců.