Znojmo, 1. 3. 2024

Vedení Nemocnice Znojmo a zástupci odborových organizací Nemocnice Znojmo dnes podepsali novou kolektivní smlouvu.

Smlouva zaručuje navýšení mezd zaměstnanců. U nelékařských oborů v nejnižší platových třídách (1. až 5.) se jedná o nárůst o 2 700 Kč, od 6. platové třídy bude osobní přípatek navýšen o 8 % v závislosti na tarifu. U lékařů, kromě již dohodnutého navýšení v závislosti na kvalifikaci o 5 000, 8 000 a 15 000 Kč, byl dohodnut další nárůst průměrně o 15 % za výkon pohotovostních služeb v nemocnici.

„Jménem místní organizace LOK-SČL Znojmo, bych rád vyjádřil spokojenost nad dosavadním průběhem jednání a dohodnutým zněním kolektivní smlouvy, která byla dnešním dnem za účastni vedení nemocnice a místních odborových organizací podepsána. Věříme ve stejně vstřícnou spolupráci i v budoucnu, čemuž se budeme snažit být spolu s kolegy nápomocni, minimálně tak jako doposud.“ ocenil výsledek jednání předseda místního sdružení LOK-SČL MUDr. Pavel Ďuga

Ředitel nemocnice MUDr. Miroslav Kavka, MBA ocenil zejména korektní a vstřícný přístup odborů k jednání a hlavně výsledek, který zaručuje nárůst reálných platů v nemocnici. „Jsem rád, že po náročných jednáních se podařilo dospět k velmi dobré dohodě a že jsme v maximální možné míře vyšli našim zaměstnancům vstříc,“ doplnil ředitel Miroslav Kavka.