Znojmo, 4. března 2024

Ředitelem Nemocnice Znojmo se od 1. března stal MUDr. Miroslav Kavka, MBA, který v uplynulém měsíci zastával funkci dočasného ředitele. Miroslav Kavka se přihlásil do výběrového řízení jako jediný kandidát. Pro jeho jmenování hlasovalo 7 členů z devítičlenné výběrové komise. Rozhodnutí komise potvrdila také krajská rada, která jej s účinností od 1. března jmenovala do čela nemocnice. Karel Podzimek, radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví, předal panu řediteli jmenovací dekret.

„Pan primář byl sice jediným kandidátem, který se do výběrového řízení přihlásil, ale splnil všechny požadované podmínky. Pan Kavka vedl znojemskou nemocnici 16 let, je to zkušený a zdatný manažer i lékař. Věřím, že bude pro fungování znojemské nemocnice přínosem. Kromě toho, že je uznávaným lékařem, detailně také zná vnitřní procesy nemocnice, což je nepopiratelnou výhodou. Při výběrovém řízení komisi prokázal, že má propracovanou vizi budoucího fungování a rozvoje nemocnice,“ řekl Karel Podzimek, radní Jihomoravského kraje odpovědný za zdravotnictví.

Miroslav Kavka působí ve znojemské nemocnici jako lékař a primář od roku 1981. Stál také v čele nemocnice v letech 2002 až 2019. Její chod tedy dokonale zná. Pan ředitel Kavka se chce zaměřit nejen na další rozvoj nemocnice, ale za důležité považuje také personální stabilitu.

„Je to pro mě čest i výzva vrátit se do funkce ředitele největší krajem zřizované nemocnice. Máme před sebou řadu úkolů a projektů, které je potřeba dotáhnout do zdárného konce. Prioritou je pro mě personální stabilita a kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče. Spokojený a kvalifikovaný personál je základem pro fungování takto velké organizace. Mezi mé cíle patří samozřejmě i další rozvoj naší nemocnice. Jako je komplexní rekonstrukce urgentního příjmu, opětovné zajištění ORL pohotovosti, zaměřit se chci také na nemocniční stravování, přeshraniční spolupráci a řadu dalšího,“ popisuje své cíle Miroslav Kavka, ředitel Nemocnice Znojmo.

Pan Kavka nadále setrvá také na pozici primáře chirurgického oddělení. „Celý život lidem na sále pomáhám a nechci na tom nyní nic měnit. Je pro mě nesmírně důležité zůstat v kontaktu s pacienty i s celým svým týmem,“ vysvětluje Kavka.

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo je největší nefakultní nemocnicí v Jihomoravském kraji. Zaměstnává okolo 1 200 lidí. Nemocničními ambulancemi projde ročně přes 300 tis. pacientů.