14.srpen 2023

Centrum pro léčbu endometriózy znojemské nemocnice bylo na základě výsledků auditu evropské certifikační společnosti zařazeno mezi vědecká centra, což potvrzuje, že pacientkám s endometriózou je poskytována péče na nejvyšší evropské úrovni. Takto akreditovaná centra jsou v ČR pouze v Brně, Ostravě, Praze a nyní ve Znojmě. Jedná se o nejvyšší možný stupeň evropského hodnocení.

V červnu se uskutečnil audit Centra pro léčbu endometriózy Gynekologicko-porodnického oddělení znojemské nemocnice. Na základě výsledků auditu dle kritérií Scientific Endometriosis Foundation a European Endometriosis League, bylo vyhodnoceno, že centrum splňuje všechny přísná kritéria proto, aby bylo v evropském systému center zařazeno a povýšeno na nejvyšší stupeň, a to na Vědecké centrum (Endometriosis Centre of Excellence). V ČR je vědecké centrum pro léčbu endometriózy v Brně, Ostravě a Praze. Nemocnice Znojmo je tak dalším vědeckým centrem v zemi.  Do prvního stupně bylo centrum znojemské nemocnice zařazeno díky splnění přísných kritérií, které se týkají např. léčebných protokolů, počtu operačních výkonů, vč. publikační činnosti a výuky. Nemocnice Znojmo je tak jedinou krajskou nemocnicí, tedy zdravotnickým zařízením mimo správu Ministerstva zdravotnictví, která je tímto vědeckým centrem.

Cílem léčby endometriózy je nastavení cesty pro ženy bez bolesti a k dítěti. Endometrióza je chronický zánět a každé tělo se s ním vyrovnává jinak. Pacientky jsou tedy pravidelně sledovány. „Naše centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Jde o superkonsiliární pracoviště, které centralizuje pacientky z celé ČR, ale i ze zahraničí. U pacientek s problémem sterility je návaznost na centrum asistované reprodukce. Spolupráce je zajištěna také při léčbě bolesti s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením. Na operativě pacientek s endometriózou spolupracuje celý multidisciplinární tým různých odborností. Jsou to erudovaní gynekologové, chirurgové, urologové a patologové,“ uvedl Radek Chvátal, vedoucí centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo. Primář Chvátal stál u založení lékařské Sekce pro léčbu endometriózy Český gynekologicko-porodnické společnosti. Rovněž se aktivně podílel nejen na auditu zmiňovaných center v ČR, ale především na vzdělávání a výuce lékařů těchto center.

Auditory bylo velmi kladně hodnoceno špičkové vybavení nemocnice přístrojovou technikou, která byla v posledním roce pořízena, jako např. laparoskopická věž s 4K zobrazením, která slouží k vizualizaci operačního pole uvnitř těla během endoskopicky prováděných diagnostických a chirurgických zákroků. Díky novým přístrojům je operativa endometriózy pro pacientky šetrnější a pro operatéry přesnější a snazší. „Jsem opravdu pyšný na to, že se kolegům povedlo uspět v tak přísném hodnocení, za kterým je dlouholetá práce, která spočívala nejen v počtu odoperovaných pacientek nebo v pořádání workshopů pro ostatní lékaře, kteří k nám dojíždí z celé republiky, ale také ve vydání odborné publikace, která je základní a ojedinělou učebnicí pro léčbu endometriózy,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Společnost EuroEndoCet sdružuje centra v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Maďarsku a České republice. Společnost je aktuálně jedinou společností garantující léčbu pacientek s endometriózou v Evropě.

 

Foto: certifikát Centra pro léčbu endometriózy

Foto: operace endometriózy

Foto: jedna z pacientek znojemského centra s vytouženou dcerou, více zde: https://webext1.nemzn.cz/misto-diagnozy-endometriozy-ji-posilali-k-psychiatrovi/

Foto: děti pacientky po operaci endometriózy Jakub a letošní dvojčátka Adam a Daniel