Znojmo, 10. srpna 2023

Nadace Křižovatka předala pět monitorů dechu v celkové hodnotě 12.500 korun na Dětské oddělení znojemské nemocnice. Srdečné a vřelé poděkování patří společnosti Sklářské stroje Znojmo, která financovala čtyři přístroje a také anonymnímu dárci, z jehož příspěvku byl pořízen pátý monitor.

Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR,“ popsala ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková při předání pěti kusů nových monitorů ve znojemské nemocnici. Na financování čtyř monitorů se podílely Sklářské stroje Znojmo. Předání se účastnil jednatel Ing. Milan Večeřa. Pátý monitor byl financován z prostředků anonymního dárce.

Monitor dechu se skládá se ze dvou částí. Snímací deska se uloží pod matraci a reaguje na pohyby dítěte při dýchání. Při zaznamenání zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy spustí zvukový a světelný signál, takže zdravotníci hned reagují. Hlášení alarmu je na dětském oddělení většinou planým poplachem. Velmi často se stává, že maminka vytáhne miminko z postýlky na kojení nebo k pochování a zapomene alarm vypnout. Monitory dechu dávají určitý pocit bezpečí nejen maminkách, ale také personálu.

Životnost a možnost použití monitorů dechu ve zdravotnickém zařízení jsou přibližně dva roky. „Nadace Křižovatka s naší nemocnicí spolupracuje již desátým rokem, kdy nám v pravidelných dvouletých intervalech pomáhá obnovovat monitory dechu, které hlídají na Dětském oddělení novorozené děti,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

„Velmi si vážím, že Nadace Křižovatka se aktivně věnuje šíření povědomí u laické veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a o možnosti ochrany právě těch nejmenších. Díky Nadaci Křižovatka můžeme zajistit maminkám po porodu okamžitou výpůjčku přístroje domů,“ uzavřel Petr Bloudíček, primáře Dětského oddělení.

O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.
Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic 11.200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála 40 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

Kontakt: Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace
732 359 889 / stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz
Hana Michnová, regionální manažerka pro Moravu
739 887 099 / hana.michnova@nadacekrizovatka.cz

 

Foto: zástupkyně Nadace Křižovatka, ředitel NZ Martin Pavlík a Milan Večeřa, jednatel Sklářské stroje Znojmo

Foto: primář Dětského oddělení Petr Bloudíček, vrchní sestra Dita Kovářiková a Jana Vacková, náměstkyně pro oš. péči