Znojmo, 6. února 2024

Novým primářem Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo se stal MUDr. Pavel Jajtner, MBA. Do funkce jej jmenoval ředitel nemocnice Miroslav Kavka ve čtvrtek 1. února. Vystřídal tak ve funkci dlouholetého primáře MUDr. Jana Simonidese, který podal rezignaci k 31. lednu, zůstává ovšem i nadále na oddělení jako zástupce primáře.

MUDr. Pavel Jajtner pracuje ve znojemské nemocnici od roku 1999. Na Hematologicko-transfuzním oddělení působí jako lékař od roku 2002 a jako zástupce primáře od roku 2006, tedy celkem 18 let. Nyní bude zastávat nejen funkci primáře oddělení, ale také náměstka léčebně-preventivní péče, zástupce ředitele nemocnice a tiskového mluvčího.

„Máme před sebou mnoho výzev. Co se týče hematologie, rádi bychom ve výhledu jednoho až dvou let dosáhli statutu centra s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Mojí prioritou v celonemocniční péči je stabilizace personálního stavu, zlepšení komunikace a mezioborové spolupráce. Další akcent kladu na zlepšení spolupráce s primárním sektorem, tedy praktickými lékaři, praktickými lékaři pro děti a dorost a ambulantními specialisty z regionu. V souhrnu zachovat kvalitní péči o pacienty nejen našeho regionu, ale i spádových oblastí a dosáhnout toho, aby naše nemocnice byla přirozeným a otevřeným medicínským srdcem regionu. Jmenování vnímám s velkou pokorou a závazkem. Svěřené důvěry si velmi vážím. Velké poděkování patří kolegovi a skvělému spolupracovníku panu Dr. Simonidesovi. Jeho obětavá a precizní práce je pro mě vzorem,“ říká primář Pavel Jajtner.

Lékař MUDr. Jan Simonides pracuje ve znojemské nemocnici více než 40 let. Dlouhá léta vedl Hematologicko-transfuzní oddělení jako primář. Pod jeho vedením vzniklo velmi uznávané pracoviště se skvělým týmem.

„Osobně jsem panu doktoru Simonidesovi poděkoval za jeho službu pro naši nemocnici. Je uznávaným odborníkem a specialistou ve svém oboru, proto jsem velmi rád, že i nadále zůstává součástí týmu Hematologicko-transfuzního oddělení jako lékař a zástupce primáře. Novému primáři přeji v jeho práci hodně úspěchů a mnoho sil. Primář zajišťuje nejen chod oddělení, ale s jeho postavením souvisí také zaměstnanci, medicína a další důležité náležitosti,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Znojmo, 05. 03. 2020

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 (koronavir) Nemocnice Znojmo PREVENTIVNĚ přistupuje k ZÁKAZU NÁVŠTĚV na Oddělení dlouhodobě nemocných (ul. Vídeňská), a to s účinností od 6.3.2020 do odvolání. Na lůžkových odděleních Nemocnice Znojmo na ul. MUDr. Jana Jánského v tuto chvíli zákaz návštěv neplatí.

„Senioři z pohledu nákazy a případných zdravotních komplikací jsou nejvíce ohroženou skupinou pacientů, proto k zákazu návštěv přistupujeme z preventivních důvodů. Na ostatních lůžkových odděleních bude upozornění pro všechny příchozí návštěvy, jak se chovat s ohledem na epidemiologii v kraji a v ČR,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nemocnice apeluje na občany, aby každý svoji návštěvu v nemocnici omezil, pokud možno na minimum. „Návštěvy žádáme, aby důsledně dodržovaly hygienu rukou, k čemuž mohou v nemocnici využít dezinfekci u vstupů. Stejně jako v případě chřipkové epidemie, žádáme všechny, kdo se necítí dobře, mají příznaky jakéhokoliv onemocnění, např. rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů či bolesti v krku, aby návštěvu odložili a do nemocnice nepřicházeli,“ uzavřel Pavlík.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.