13.6.2022, Znojmo

Na úterý 14.6. připadá Světový den dárců krve. Letos motto Světového dne zní: Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a zachraňuj životy! Pravidelně krev chodila darovat také paní Anna, která se sama v minulých dnech stala hematologickou pacientkou a podstoupila léčbu imunoglobulinem, který se získává z krevní plazmy.

Nikdo neví, kdy bude krev nebo její složky potřebovat. To je i příběh paní Anny, dárkyně krve, která byla před více jak týdnem hospitalizována s krvácivými potížemi ve znojemské nemocnici. Krátce před hospitalizací se jí začaly po celém těle objevovat obrovské modřiny a petechie (výsev velice drobných prokrvácených míst v kůži) na dolních končetinách. Do té doby hematologický problém neměla, před nedávnem bez komplikací podstoupila i operační zákrok.

Po prvotních vyšetřeních bylo zjištěno, že pacientka měla velmi nízký počet krevních destiček. Norma pro dospělého člověka je 150-400 T/l. Pacientka měla v době přijetí hodnotu jen 4 T/l. Nedostatek krevních destiček je považován za krvácivý stav. Může jít o pokles destiček bezpříznakový, u vyššího poklesu se objevují právě modřiny, petechie, krvácení z nosu apod. Nejzávažnější komplikací je vnitřní krvácení. Při řadě infekcích, zejména virových dochází k útlumu tvorby krevních buněk a destiček, což je nejspíše problém naší pacientky. „Pacientce byly podány intravenózně imunoglobuliny, které se vyrábí z plazmy našich dárců krve a které posilují imunitní systém,“ přiblížil léčbu primář Hematologicko-transfuzního oddělení Jan Simonides. Na léčbu paní Anny bylo již použito více jak 180 gramů imunoglobulinu, pro jehož získání bylo potřeba obrovské množství plazmy, protože imunoglobulin tvoří jen velmi nepatrnou část z odebrané plazmy. Léčba přesahuje několik set tisíc korun, nicméně nejdůležitější je její účinnost a navrácení pacienta do běžného života.

„Příběh pacientky přesně vystihuje význam dárcovství krve založené na solidaritě s ostatními – člověk nikdy neví, kdy sám bude potřebovat ať již krevní transfuzi nebo léky z plazmy vyrobené,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Pacientka již bohužel dárcem být moct nebude, nicméně mezi dárce patří také její syn, který tak má pomyslnou štafetu dárcovství. V letošním roce již darovalo ve znojemské nemocnici 2437 dárců krev a 781 dárců plazmu. Prvodárců bylo od začátku roku zaregistrováno 136, z čeho jsou 2/3 ženy.

 

FOTO: modřiny, které má paní Anna po celém těle

FOTO: odebraná krevní plazma