15.6.2022, Znojmo

24. ročník tradičního Dne lékáren, který letos připadá na čtvrtek 16. června. Nemocniční lékárna má svá specifika. Jedná se především o vlastní laboratoře, kde se připravují individuální léčivé přípravky, radiofarmaka či cytostatika pro léčbu onkologicky nemocných. Mimo to lékárníci zajišťují zásobování nemocničních oddělení.

Veřejnou část lékárny všichni dobře znají. Zde je zajišťován výdej léčivých přípravků na recepty, elektronické recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy, výdej a prodej doplňkového sortimentu a léčebné kosmetiky vč. různých konzultací. To co však pacienti, ani návštěvníci lékárny nevidí jsou přípravny a laboratoře, které k činnosti nemocniční lékárny patří a bez kterých nelze poskytovat zdravotní péči v plném rozsahu.

Foto: veřejná část nemocniční lékárny

Nemocniční lékárna na rozdíl od běžných lékáren, řetězcových či soukromých má za úkol zásobit léčivými přípravky celou nemocnici vč. vlastní individuální přípravy léčivých přípravků – tedy přípravků „na míru pacientovi dle přesného rozpisu lékaře.“ Co si představit pod vlastní přípravou individuálně připravovaných léčivých přípravků dle lékařských receptů i požadavků oddělení nemocnice? „Jedná se o různé masti, pasty, krémy, čípky, roztoky, tobolky, které se připravují přesně dle receptury a přesného pracovního postupu. Tato příprava je náročná jak na prostředí, tak na činnost samotnou. Je třeba dodržovat správný technologický postup přípravy a především správnou časovou posloupnost přidávání surovin,“ vysvětlila PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, vedoucí lékárník Nemocniční lékárny Nemocnice Znojmo.

   

FOTO: individuální příprava léčivých přípravků

Nesprávnou přípravou může dojít k různým nepříjemnostem, jako např. k roztečení čípků, zhrudkovatění mastí. Nesprávným postupem by mohlo dojít také k ohrožení života pacienta, např. mikrobiální kontaminací roztoků nebo špatným rozptýlením léčivé látky v tobolce nebo čípku, pokud by byl obsah účinné látky špatně rozmíchán. „Činnost s sebou navíc nese administrativní zátěž, kdy je po přípravě nutné vše zadat do počítače, a to z jakých surovin byl léčivý přípravek připraven, jaké pomocné látky byly použity na přípravu, jaké obaly byly použity včetně provedených činnosti – rozplňování, balení, sterilizace“ uvedl Miloš Dolejský, vrchní farmaceutický asistent nemocniční lékárny. Toto všechno jsou důvody, proč tato činnost zůstává většinou v nemocničních lékárnách a není portfoliem služeb většiny řetězcových  a některých soukromých lékáren. V roce 2021 bylo takto připraveno v naší lékárně téměř 5000 léčivých přípravků. Nemocniční lékárna také zajišťuje přípravu konopí pro léčebné účely, kterého v loňském roce zpracovala 675 g.

     

Foto: příprava konopných kapslí

Nemocniční lékárna zajišťuje navíc zásobování nemocničních oddělení léčivými přípravky, dezinfekčními prostředky a zdravotnickým materiálem pro poskytování léčebné péče hospitalizovaným pacientům nemocnice. Takto jsme v loňském roce v lékárně vyřídili přes 9 tisíc žádanek z různých oddělení.

Činnosti lékárny se liší podle spektra poskytované péče. Např. pro potřeby Oddělení nukleární medicíny zajišťuje naše lékárna přípravu radiofarmak, pro onkologii přípravu roztoků cytotoxických léčiv. V roce 2021 bylo ve znojemské lékárně připraveno více jak 3500 dávek cytostatik. Jejich příprava probíhá za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek v isolátorech, s maximálním zajištěním ochrany pracovníků před kontaminací a ochrannou přípravků před mikroorganismy.

FOTO: příprava cytostatik