Znojmo, 28.06.2023

Znojemská nemocnice ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou JMK (dále ZZS JMK) připravila kurz pro žáky pátých ročníků základních škol v souladu s projektem Evropské rady pro resuscitaci „Kids save lives – Děti zachraňují životy“.

V Evropě a USA zemře každý rok nejméně 700 000 lidí po náhlé srdeční smrti s neúspěšnou mimonemocniční kardiopulmonální resuscitací (KPR). To je 2000 úmrtí každý den. Náhlá zástava srdce může zasáhnout kohokoli a kdykoli. Postižený okamžitě ztratí vědomí a přestane normálně dýchat nebo přestane dýchat úplně. Přežití je nepravděpodobné, pokud do 5 minut po zástavě srdce není zahájena masáž hrudníku.

Projekt „Kids save Lives“ (Děti zachraňují životy) je projekt Evropské rady pro resuscitaci, jehož cílem je zavedení výuky resuscitace do osnov základních škol po celém světě. Systematický výcvik školních dětí je jedním z důležitých kroků ke zvýšení počtu resuscitací zahájených přítomnými laiky (tedy ne zdravotníky) – může se jednat o příbuzné, přítele, i náhodně přítomné svědky události. Školáci přibližně od věku 12 let by měli být schopni reagovat na takovou situaci – pokud se stanou svědky náhlé ztráty vědomí ve svém okolí, měli by zavolat záchrannou službu, a postupovat podle telefonických pokynů dispečera – v případě nutnosti podle jeho instrukcí zahájit srdeční masáž. Dalším důležitým postupem pro zvýšení počtu přežívajících je tedy zmíněná telefonicky asistovaná resuscitace pod vedení dispečera na nouzové lince.

„Napadlo nás zkusit uspořádat ve spolupráci se ZZS JMK v naší nemocnici kurz dle projektu Kids save lives a vyzkoušet s prvními žáky pátého ročního základní školy. Po krátkém teoretickém úvodu budou děti konfrontovány se situací, kdy mají jako svědci náhlé zástavy oběhu telefonicky kontaktovat ZZS a podle telefonických pokynů zahájit srdeční masáž.  Děti bude po telefonu navádět přítomný dispečer záchranné služby, situace bude tedy velmi podobná tomu, s čím by se setkaly ve skutečnosti. Důležité je, aby děti pochopily všechny zadané pokyny a dokázaly podle nich postupovat. Inspirací pro tuto akci bylo setkání s profesorem Berndtem Böttigerem, jedním z evropských leaderů této aktivity,“ informuje Zdeněk Monhart, primář Urgentního příjmu Nemocnice Znojmo.

„Záměr prosadit výuku resuscitace už na základních školách rozhodně podporujeme a celkově schvalujeme, aby se děti učily základům první pomoci už v útlém věku. Je třeba říct, že naše organizace má dobrou zkušenost se školáky, pokud jde o volání na tísňovou linku a provádění první pomoci do příjezdu naší posádky. Děti jsou vnímavé a pozorně naslouchají radám našich operátorů, podle kterých následně postupují. Sami jsme někdy překvapeni jejich velmi zodpovědným přístupem,“ vysvětluje Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranky.

Projekt, který je postupně zaváděn v Evropě má už první výsledky – procento resuscitací zahájených svědky náhlé zástavy oběhu ve Skandinávii i díky němu převyšuje počty v jiných evropských zemích.

„Jsem zastáncem simulační medicíny a toto je příležitost pro děti, jak si resuscitaci vyzkoušet a nebát se v rámci simulace udělat chybu. Získání především praktických zkušenostní a dovedností v případě resuscitace je velmi důležité. Je potřeba se nebát a mít na paměti, že jedinou špatnou věcí v případě záchrany lidského života je nedělat vůbec nic.,“ zakončuje Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nemocnice Znojmo je největším krajským zdravotnickým zařízením. Stejně jako Zdravotnická záchranná služba je zřizována Jihomoravským krajem.