Za podpory města Znojma byly provedeny v prostorách Oddělení dlouhodobě nemocných (dále ODN) opravy podlahových krytin, vzduchotechniky a pořízen materiál pro úpravu hygienických místností vč. instalace monitorovací obrysové kamery na chodbě. Z dotace města Znojma ve výši jednoho milionu korun byly navíc na ODN instalovány čtyři dveřní videotelefony a nábytkové vybavení v podobě židlí, drátěného programu, skříní na lůžkoviny a regálů. Současně byl pro toto oddělení pořízen nový EKG přístroj.

Z dotace se rovněž zakoupili exteriérové čistící rohože před hlavní vstupy do nemocnice, které zajišťují bezpečnost při vstupu, aby nedocházelo v nepříznivém počasí k máčení podlahy, která se následně stává kluzkou a nebezpečnou. Největší část dotace byla použita na pořízení pacientských lavic v prostorách ambulantní části nemocnice. Stávající lavice jsou velmi staré, kožené, ale především nízké, což činí problém především starším pacientům neb pacientům po úraze. Nové pořízené lavice budou ve dvou výškách, jedna je standardní a jedna je zvýšená právě pro pacienty např. na Urgentním příjmu, ortopedii či chirurgii.

Foto: nový EKG přístroj pro ODN

Foto: čistící rohože před vstupy

   
Foto: rekonstrukce podlahových krytin na ODN