Za podpory města Znojma byly provedeny v prostorách Oddělení dlouhodobě nemocných (dále ODN) opravy podlahových krytin, vzduchotechniky a pořízen materiál pro úpravu hygienických místností vč. instalace monitorovací obrysové kamery na chodbě. Z dotace města Znojma ve výši jednoho milionu korun byly navíc na ODN instalovány čtyři dveřní videotelefony a nábytkové vybavení v podobě židlí, drátěného programu, skříní na lůžkoviny a regálů. Současně byl pro toto oddělení pořízen nový EKG přístroj.

Z dotace se rovněž zakoupili exteriérové čistící rohože před hlavní vstupy do nemocnice, které zajišťují bezpečnost při vstupu, aby nedocházelo v nepříznivém počasí k máčení podlahy, která se následně stává kluzkou a nebezpečnou. Největší část dotace byla použita na pořízení pacientských lavic v prostorách ambulantní části nemocnice.  Nové pořízené lavice jsou ve dvou výškách, jedna je standardní a jedna je zvýšená právě pro pacienty např. na Urgentním příjmu, ortopedii či chirurgii. Správná výška sedáku, především vyšší je velmi důležitá u pacientů po operacích kyčlí nebo po úrazech. Stávající kožené židle jsou velmi nízké, nevyhovují hygienickým ani protipožárním předpisům. Právě na jejich nízkou polohu byly evidovány četné stížnosti především od doprovodu seniorů, kterým činilo problém pacienta z židle zvednout. Častou v čekárnách také pacientům při stoupání musely pomáhat sestřičky, protože pacient toho sám nebyl schopen.

Foto: nový EKG přístroj pro ODN

Foto: čistící rohože před vstupy

   
Foto: rekonstrukce podlahových krytin na ODN

    

Foto: výměna pacientských židlí za lavice ve dvou výškách