Znojmo, 11.03.2020

 

Světový den ledvin připomíná nenahraditelnost ledvin a potřebu je chránit. Interní oddělení znojemské nemocnice ročně v nefrologické ambulanci ošetří tisícdvěstě pacientů, z nichž sedmdesát sedm podstupuje hemodialýzu na pracovišti, které funguje již třicet let.

 

U příležitosti Světového dne ledvin, který v letošním roce připadá na 11. března 2021, nefrologové upozorňují, že právě ledviny jsou nenahraditelný orgán, který je třeba chránit a předcházet jeho selhání. Chronické onemocnění ledvin postihuje desítky milionů lidí na celém světě, jeho četnost se v posledních letech dokonce zdvojnásobila. Nefrologickou ambulancí znojemské nemocnice ročně projde přes 1200 pacientů s rozličnými nemocemi ledvin.

Vzhledem k tomu, že ledviny nebolí, a příznaky nedostatečné funkce ledvin nemusejí být dlouho patrné, nemocný člověk často netuší, že se funkce ledvin se snižuje až do doby, než dojde k jejich selhání. Přitom při včasném zachycení onemocnění ledvin a jeho správném léčení se lze selhání ledvin vyhnout, či alespoň ho významně oddálit. „Příznaky chronické nedostatečnosti ledvin jsou často nevýrazné a netypické. Patří mezi ně únavnost, dušnost, otoky dolních končetin, nevolnost, bolesti hlavy, svědění nebo křeče. Zvláštní pozornost by měli věnovat svým ledvinám lidé s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nebo ti, kteří trpí častými infekcemi močového ústrojí,“ uvedl primář Interního oddělení Zdeněk Monhart.

V případě selhání ledvin mají pacienti ve znojemské nemocnici možnosti náhradní léčby. Jednak je to příprava pacienta k transplantaci, která se provádí na specializovaných pracovištích a jednak je to samotná dialýza. “Naše pracoviště nabízí pacientům vybrat si buď peritoneální dialýzu, kterou si pacienti mohou provádět sami doma. Nebo poskytujeme dialýzu přímo v hemodialyzační středisku, které funguje již třicet let,” doplnil Zdeněk Monhart. Dialýza je nejstarším a dodnes nejvíce používaným způsobem mimotělního čištění krve.

V roce 2020 bylo v Nemocnici Znojmo pravidelně dialyzováno 77 pacientů ve věku od 22 – 87 let. Většina z nich podstupuje pravidelnou hemodialýzu 2-3 x v týdnu. V roce 2020 bylo provedeno celkem 7186 dialyzačních procedur, akutních dialýz 306 u 26 pacientů. Část pacientů ukončuje hemodialýzu po transplantaci ledviny, jiní zůstávají v léčbě do konce života. Od založení hemodialyzačního střediska před 30 lety pracovištěm prošlo zhruba 800 chronických pacientů a 79 z nich podstoupilo transplantaci, někteří i vícekrát. U šesti proběhla příbuzenská transplantace. “Máme v péči dva pacienty po kombinované transplantaci slinivky a ledviny. Během historie dialyzačního střediska jsme byli svědky i úspěšného těhotenství a porodu dvou zdravých dětí u pacientky pravidelně docházející na dialýzu,” doplnil úspěchy zdejšího pracoviště primář Monhart.