Znojmo, 29.7.2022 

Řada domácností často stojí před otázkou kam s prošlými léky. Určitě nepatří do koše, toalety ani spálit na zahradě. Jediné místo, kam tyto léky patří je lékárna, která je nechá bezpečně zlikvidovat.

Domácí lékárničky překypují řadou různých krabiček, lahviček, a to nejen volně dostupných léků, ale také těch, které pacientům předepíše lékař. Pokud lékům uplyne doba použitelnosti, stojí řada lidí před otázkou – kam s nimi. Rozhodně nepatří do popelnici či vylít do záchodu.

Spláchnutím léků do WC nebo vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, kteří s tímto odpadem přijdou do styku (ať už pracovně nebo i osob nepovolaných, včetně dětí). Z těchto důvodů je nutné léky likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů za přísně stanovených podmínek. Zde je bezpečně vyřešeno uvolňování toxických látek, které při spálení mohou vznikat, takže spálit je doma na zahradě je velmi nebezpečné.

„Prošlé a nepoužité léky by lidé měli odnést do lékárny, kde zajistíme jejich bezpečnou likvidaci. Lidé se nemusejí bát, že by museli něco platit. Tato služba je poskytována zdarma,“ uvedl Miloš Dolejský, vrchní farmaceutický asistent Nemocniční lékárny Nemocnice Znojmo. Zatímco v roce 2011 lékárna předala do spalovny 92 kg proexpirovaných léčiv, v roce 2021 to bylo 461 kg. Za prvních 6 měsíců letošního roku bylo v Nemocnici Znojmo zlikvidováno 232 kg.

„Výhodou v naší nemocnici je, že takto prošlé léky, které od veřejnosti vybereme, předáváme přímo do naší spalovny, kde jsou léčivé přípravky zlikvidovány a nikam je nemusíme převážet, proto prosím veřejnost, aby léky sami nelikvidovali a donesli je do naší lékárny, kde zajistíme jejich bezpečnou likvidaci ,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Léčivé přípravky jsou často pacienty vráceny, protože jim lékař změnil léčbu nebo v případě úmrtí pacienta, po kterém léky doma zůstanou. Nutností je kontrolovat nejen lékárničku doma, ale také autolékárničku ve vašem voze, a to minimálně jedenkrát ročně. Pravidelnou kontrolou se předejde riziku užití starého léku. Léky je dobré donést do lékárny v papírové či igelitové tašce v původních obalech, tedy krabičkách, lahvičkách či blistrech, aby se lidé zbytečně nekontaminovali chemickými látkami.

 

Foto: léky k likvidace

Foto: spalovna nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo