Znojmo, 16. února 2021

Více než patnáct let mají ortopedi ve znojemské nemocnici zkušenost s implantací umělého kyčelního kloubu s krátkým dříkem. Většina pacientů se po implantaci vrací ke všem původním aktivitám. 

V letech 2005-2006 započalo Ortopedicko-traumatologické oddělení znojemské nemocnice implantovat specifickou kyčelní endoprotézu s krátkým dříkem lichoběžníkového tvaru. Implantát vychází z úspěšné endoprotézy, která byla zavedena do praxe v r. 1985 na Mayo-clinic v americkém Rochesteru.

Ročně ortopedi v Nemocnici Znojmo implantují tento typ umělého kloubu více než 100 pacientům, což je jednoznačně řadí na přední místo nejen v rámci ČR, ale i střední Evropy. V podstatně menších počtech se provádějí tyto operace např. v Hradci Králové nebo v Olomouci. V Rakousku se neoperují vůbec, na Slovensku jen velmi málo. Ve větších počtech se implantují tyto náhrady v Německu.

„I na těchto výkonech se bohužel podepsalo omezení plánovaných operací. Rok 2021 byl pro nás výjimečný, implantovali jsme „pouze“ sedmdesát těchto kyčelních kloubů s krátkým dříkem,“ uvedl primář Ortopedicko-traumatologického oddělení prof. Radek Hart. V minulém týdnu po částečném spuštění plánovaných výkonů byl kyčelní kloub s krátkým dříkem implantován šestapadesátileté pacientce, která trpěla velkými dlouhodobými bolestmi z důvodu pokročilé artrózy. Bolesti ji omezovaly při pohybu i výkonu povolání. Operační výkon jí byl dvakrát z důvodu omezování péče bohužel odložen. Nyní již po operaci rehabilituje v domácím prostředí.

Mezi nesporné výhody této náhrady patří odstranění menší části pacientovy stehenní kosti, než je potřeba u standardních typů endoprotéz, prakticky normální rozložení zatížení ve stehenní kosti po operaci (kost se tedy postupně neodbourává), obnova původního tvaru kyčelního kloubu ve všech rovinách, žádné riziko bolestí ve stehně jako u standardních náhrad, při keramických površích menší riziko vykloubení a infekce, možnost předoperačního plánování na počítačové stanici, možnost implantace endoprotézy různými operačními přístupy (i miniinvazivní technikou) a v případě komplikací možná výměna za standardní endoprotézu.

Operační technika není sice snadná, ale naši pacienti jsou s tímto typem endoprotézy velmi spokojení a většinou se vracejí k původním aktivitám, včetně sportovních. Tento typ výměny kloubu je určen pro pacienty s pevnou kostí, není ji tedy vhodné použít u pacientů s osteoporózou. „Za zcela zásadní považujeme skutečnost, že jsme do dnešního dne nezaznamenali v dlouhodobém sledování žádný případ uvolnění této náhrady, jinými slovy, že jsme nemuseli u žádného pacienta po letech přistoupit k její výměně. “ uzavřel prof. Hart, který je lektorem zahraničních kurzů zaměřených na tento typ kloubní náhrady. Naposledy výsledky znojemské nemocnice prezentoval na loňském Světovém ortopedickém kongresu v Budapešti.


Foto: oboustranná kyčelní náhrada s krátkým dříkem fungující po mnoha letech

Foto: kyčelní náhrady s dlouhými standardními dříky