• Vchod přes přízemní budovu u vchodu pro návštěvy do Nové nemocnice
  • 515 215 329
  • Lékaři ambulance

    MUDr. Jan Holoubek
    MUDr. Čiberová Jindra
    MUDr. Štefan Hosťovecký
    MUDr. Pavel Ďuga
    MUDr. Zuzana Malenová

  • Sestry ambulance

    Anna Veselá
    Dana Hoduláková
    Šárka Citterbergová
    Ivana Šmídová

Objednávání telefonicky na čísle 515 215 150.