• 8. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 407
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Petra Skopalová
  515 215 405

 • Staniční sestra

  Ivana Heroldová
  515 215 407