• 7. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 450
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Milouš Vyskočil
  515 215 249

 • Staniční sestra

  Pavlína Holečková
  515 215 450