• 5. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 347
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Martin Kašpar

  515 215 381

 • Vrchní sestra

  PhDr. Monika Zakopčanová

  515 215 352