• 5. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 347
  • Vedoucí lékař

    MUDr. Martin Kučera

  • Vrchní sestra

    PhDr. Monika Zakopčanová

    515 215 352