Chirurgické oddělení

Oddělení všeobecné a úrazové chirurgie zajišťuje komplexní chirurgickou péči o pacienty znojemského regionu a částí sousedících oblastí. Lůžkový fond představuje 76 lůžek a sestává z 8 lůžek vyšší a 8 lůžek nižší intenzivní péče, 30 lůžek oddělení septické chirurgie a 30 lůžek v rámci společného lůžkového fondu chirurgických oborů.

V rámci operativy provádí chirurgické oddělení komplexní spektrum operací dutiny břišní, vybranou operativu na slinivce břišní, operace pro onemocnění prsní žlázy, štítné žlázy, cévní operace zejména dolních končetin, operace všech druhů kýl , operace žaludku, žlučníku a žlučových cest, tenkého a tlustého střeva a konečníku. Je zajišťována také velká část operativy z oblasti onkochirurgie. Na operačních sálech je prováděno ročně více než 2500 operací.


V oblasti traumatologie je zajišťována péče o pacienty s poraněním hlavy, mozku, hrudníku, plic, břicha a měkkých tkání. Na chirurgickém oddělení je ročně hospitalizováno přes 3500 pacientů. Součástí chirurgického oddělení je centrální operační trakt a centrální sterilizace. Na centrálním operačním traktu je ročně provedeno více než 8000 operací.


Ambulantní péče je standardně provozována ve specializovaných ambulancích a ambulantní činností na centrálním příjmu. Trvale je v provozu všeobecná ambulance a ambulance příjmová. Dvě specializované ambulance působí v těchto oblastech: cévní, mammární, proktologická, chronických ran. Dále zde působí kýlní centrum, stomická poradna, poradna pro onemocnění pankreatu, poradna kolorektální, pro onemocnění štítné žlázy, žlučníku a žlučových cest, žaludku a střev. V přípravě je ambulance pro plastickou chirurgii. Ročně je v ambulantní péči chirurgického oddělení ošetřeno více než 35 000 pacientů.