• 4. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 269, 362, 420
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Martin Kašpar
  515 215 381, 420

 • Staniční sestra

  Pavla Sladká, DiS.
  515 215 196