• 4. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 269, 362, 420
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Václav Rýznar
  515 215 381, 420

 • Staniční sestra

  Hana Svobodová, DiS.
  515 215 196