Znojmo, 19. března 2024

Paliativní tým Nemocnice Znojmo je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka, duchovního a psychologa. Pečuje o kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich blízkých již více než 2 roky. Paliativní medicína se zaměřuje na zlepšení kvality života, tišení bolesti a dalších nepříjemností, které nemoc přináší, mírnění psychického a spirituálního strádání.

„Nyní je důležité celé toto téma odtabuizovat, což se nám v posledních letech daří zlepšovat. Je nezbytné pořádat vzdělávací kontinuální semináře na dostatečné proškolení ošetřovatelských pracovníků, aby se tím prohloubily znalosti z oboru paliativní péče a mohlo dojít ke zkvalitnění života všech umírajících, a to nejen v nemocnici,“ říká náměstkyně Dita Kováříková.

Paliativní péče je určena pacientům se závažným nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na jejich věk nebo pokročilost onemocnění. Netýká se pouze geriatrických nebo onkologických pacientů. Podnět k návštěvě paliativního týmu k pacientovi může ošetřujícímu lékaři dát zdravotní sestra, která je zpravidla v nejužším kontaktu s pacientem. Může to být ale i samotný pacient a jeho blízcí.

Moderní paliativní medicína prokázala, že je možné efektivně zmírnit bolest a další tělesné i psychické symptomy. Nabídnout pacientům i jejich blízkým komplexní podporu tak, aby mohl být závěr života všemi zúčastněnými vnímán jako důstojný.

„V mém srdci budou ruce mé maminky vždy ty nejkrásnější. Ale při pohledu na ruce členů našeho paliativního týmu se neubráníte dojetí. Z prvního setkání se členy paliativního týmu jsem čerpala ještě hodně dlouho. Jménem celého vedení naší nemocnice bych chtěla poděkovat celému týmu, ale i všem ostatním, kteří pomáhají s péčí o tyto pacienty a jejich blízké napříč celou nemocnicí,“ vyjadřuje vděk náměstkyně Dita Kováříková.

Paliativní tým nabízí pomoc:

  • s orientací v situaci závažné nemoci jak nemocným, tak jejich blízkým,
  • při zvládání obtíží, které nemoc přináší, a to nejen zdravotních,
  • dělat dobrá rozhodnutí v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta,
  • s orientací v systému sociálních dávek a zajišťování kompenzačních pomůcek.

Dále nabízí:

  • podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí nebo v jiných zdravotnických zařízeních – domácí zdravotní péče, domácí nebo lůžkový hospic, asistenční služby, lůžka následné péče,
  • psychologickou podporu pacientům s nevyléčitelným onemocnění vč. podpory pro jejich blízké a příbuzné,
  • spirituální a duchovní podporu věřícím i pacientům bez náboženského vyznání s respektem k jejich přesvědčení.

Bližší informace naleznete zde.