Znojmo, 29.8.2023

V loňském květnu na základě výběrového řízení nastoupil do funkce primáře Ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák. Zeptali jsem se ho, s čím do výběrového řízení šel a jak se oddělení nyní daří.

S jakými cíli jste se do výběrového řízení hlásil?
Hlavním cílem bylo stabilizovat kolektiv pracovníků Ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice. Na základě toho pak nabízet pacientům kvalitní péče v oboru ortopedie a traumatologie.

Můžete říct, co zatím nebylo z jakéhokoliv důvodu možné realizovat nebo je v řešení?
Kolektiv lékařů se podařil doplnit a stabilizovat, rád bych měl tento trend i u středního zdravotnického personálu. Bez sestřiček a sanitářů nemůžeme plně pracovat. Ale toto je problém prakticky v celém tuzemsku.

Ve svém týmu máte nyní také lékařky. Není povolání ortopeda či traumatologa doménou mužů?
Lékařky jsou velmi šikovné. I když je ortopedie fyzicky náročný obor, vedou si velice dobře. Lékařkám se snažíme práci diverzifikovat tak, aby byla pro ně fyzicky přijatelná. Věnují se tedy operativě menších kloubů ruky a nohy, dětské ortopedii a traumatologie apod.

Podařilo se za poslední rok na oddělení zavést nějaké nové metody nebo využívat nové materiály?
Ortopedie je rychle vyvíjející se obor, nové metody a materiály jsou nutností. Populace na jednu stranu stárne, přibývá pacientů s osteoporózou. Na druhou stranu aktivita populace je výrazně vyšší, sport je agresivní, a to se odráží v nutnosti operačních řešení i u mladých pacientů. Do portfolia jsme nově zařadili speciální endoprotézy kolena a kyčle pro mladé pacienty, náhrady malých kloubů ruky a nohy, zápěstí. Dalším trendem je miniinvazivní operativa. Zde jsme zahájili provoz tzv. nanoskopie, vyšetření a ošetření kloubů miniaturní kamerou a nástroji. V plánu máme také zahájení ortobiologické léčby. Tedy léčby preparáty tělu vlastních. Jedná se o využití plazmy, kyseliny hyaluronové a dalších prostředků ke zlepšení hojení vazů, menisků, šlach.

Oblíbené téma – operativa. Jak je na tom ortopedie s čekacímu lhůtami?
Ano, postupně se tuto ztrátu dohnat daří. V nedávné době jsme měli čekací lhůtu na totální výměnu kolen a kyčlí kolem 52 týdnů. Přitom v okolních zdravotnických zařízeních jsou termíny kolem 3 let. Pacienti z jiných okresů si informace zjistí a nyní se k nám objednávají. Těší nás zájem o naše pracoviště, nicméně nyní jsme na přibližně 60 týdnech čekaní.

Zájem byl na rozvinutí, resp. navýšení počtu artroskopií a nanoskopií. Jak se daří zde zařazovat tyto výkony do operativy?
Zefektivnili jsme předoperační přípravu a pobyt pacientů v nemocnici při těchto výkonech. Čekací doba je stále ale poměrně dlouhá, proto ve spolupráci s vedením nemocnice nyní připravujeme koncept dalších kroků pro zkrácení čekací doby na artroskopie kloubů.

Nemocnice je tkáňovou bankou a v červnu jste poprvé použili první implantát. Použili jste již další?
Tkáňová banka není běžným zařízení a jsme nesmírně rádi, že tuto možnost naše nemocnice má a že k jejímu zřízení přistoupila. Kostní štěpy jsou pravidelnou součástí našich operací. Od června máme použitých 7 kostních štěpů z naší banky. Nejedná se pouze o úrazové stavy a operace, ale štěpy jsou využívány také pro plánované ortopedické výkony na páteřích, korekce nohou apod.

Jsou prázdniny, vymyká se tento čas na Vašem oddělení jinému období?
Znojemsko je lokalita prázdninových návštěvníků. Vždy provoz omezujeme v oboru ortopedie, tj. plánovaných výkonů, protože našim denním chlebem se stávají úrazy na kolech, bruslích, koloběžkách. Zde často hraje svou roli alkohol. Nejsou ani výjimečné úrazy dětí na trampolínách či pádech z výšky. Na podzim nás čekají pacienti po pádech ze stromů při sklizni ovoce, v zimě zase pády na náledí a lyžaři. Každé roční období je pro traumatology a ortopedy něčím specifické.

Nedávno jste habilitoval v oboru kinantrolopologie, co to přesně je za obor, čím se zabývá?
Obor kinantropologie se zabývá analýzou pohybu lidského těla, propojení kloubů se svaly, vazy a další tkání. Studuje biomechaniku pohybu v návaznosti na různé patologické jevy. Pro mne jako ortopeda a tělovýchovného lékaře je tento obor zastřešující a spojující všechny mé myšlenky, což mi dává možnost dalšího odborného a vědeckého postupu.

Co bylo výsledkem studie habilitační práce na téma Biomechanika kolenního kloubu po náhradě předního zkříženého vazu moderními technikami u sportovců?
Cílem studie bylo určit ideální typ operačního řešení poranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu u sportovců. Pouze 54 % sportovců se dostává na původní aktivitu po tomto zranění. Jsem přesvědčen, že celý výzkum přinesl poznatky ke zvýšení tohoto čísla, i když stále máme na čem pracovat.

Nyní jste byl jako lékař v Číně. Co to bylo za akci?
V Číně probíhaly celosvětové Univerzitní letní hry, tj. Olympiáda vysokoškoláků. Celá akce měla proběhnout již v roce 2021, ale díky epidemiologickým opatřením byla přeložena na letošní rok. Zajišťoval jsem zdravotní dozor především týmu basketbalistů České republiky, ale s dalšími dvěma kolegy jsme měli na starost celou českou výpravu o 150 členech. Práce bylo poměrně po celou dobu hodně, a to v terénních podmínkách, ale myslím, že nikdo z výpravy na tuto cestu nezapomene především díky historickému úspěchu basketbalistů!!!

Jakého úspěchu naši basketbalisté dosáhli?
Kluci poprvé v historii her ovládli turnaj a zvítězili nad Brazílií 69:67. Je to první zlatá medaile z týmového sportu z univerziády pro 30 letech. Takže úspěch a zážitky neuvěřitelné!

Jak jste se k činnosti „reprezentačního lékaře“ dostal?
V oboru tělovýchovného lékaře se pohybuji již několik let, čtyři roky jsem byl členem Výboru České společnosti tělovýchovného lékařství pro ortopedii a traumatologii, s různými kluby a asociacemi spolupracuji dále. Nabídka přišla od pana profesora Matoulka z naší společnosti a následně od Jirky Welsche z Basketbalové federace. Oběma musím poděkovat za tuto možnost a za neuvěřitelný zážitek na turnaji.

Provozujete sám nějaký sport?
V rámci možností se věnuji běhu a cyklistice. Kontaktní sporty již vzhledem k velké pravděpodobnosti zranění raději neprovozuji :-).

 

doc. MUDr. Martin Komzák, Ph.D.
– Narodil se 24.7.1984
– Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství.
– Má atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a atestaci z tělovýchovného lékařství, akademický titul Ph.D. získal v oboru chirurgie.
– Letos habilitoval a stal se docentem v oboru kinantropologie.
– V Nemocnici Znojmo pracoval od roku 2009-2020 a znovu se do ní vrátil v roce 2022.
– Je členem řady odborných společnosti, klubovým lékařem 1. SC Znojmo FK
– Je ženatý, má pět dětí.

 

Foto: Martin Komzák na oddělení a na operačním sále

Foto: zlatý basketbalový tým na celosvětových Univerzitních letních hrách v Číně (zleva Martin Komzák)