Znojmo, 28.12.2021

 

Nemocnice zakoupila argon plazma koagulační přístroj a dvě myčky podložních v mís celkové hodnotě 970.420 Kč. Od města Znojma na toto vybavení obdržela dotaci ve výši jeden milion korun.

Argon plazma koagulační přístroj je určen pro endoskopické pracoviště Interního oddělení. „Elektrochirurgická jednotka s argon plazma koagulací se používá k bezpečnému odstranění polypů žaludku a tlustého střeva, při odstranění buněčných a tkáňových změn, které mají charakter zhoubného nádoru a nádorových lézí na jícnu, žaludku a tlustém střevě nebo při zástavě krvácení z trávící trubice během gastroskopického a kolonoskopického vyšetření,“ přiblížil využití zařízení Zdeněk Monhart, primář Interního oddělení.

Výhodou použití je rychlá a bezpečná koagulace, čímž se podstatně snižují krevní ztráty, nevzniká žádný kouř. Tím je přehlednější operační pole, reprodukovatelná koagulační hloubka a nehrozí žádná perforace sousedních orgánů, výkon je celkově podstatně bezpečnější. „Díky rychlé a efektivní koagulaci je dosaženo kratšího operačního času, jež vede ve svém důsledku ke snížení náročnosti operace i rekonvalescence pro pacienta a zvýšení efektivity poskytované péče,“ doplnil Monhart.

Z dotace dále byly pořízeny dvě myčky podložních mís, které už patří k základnímu vybavení zdravotnických lůžkových pracovišť. Přesto v Nemocnici Znojmo na větší části pracovišť chybí. Myčky jsou nezbytné pro zajištění hygienické bezpečnosti jak pacientů, tak ošetřovatelského personálu. Současné ruční umývání a dezinfekce podložních mís již nevyhovuje moderním hygienickým standardům. Pořízené myčky byly instalovány na lůžková oddělení chirurgických oborů.

 

 

FOTO: Argon plazma koagulační přístroj na endoskopickém pracovišti

FOTO: myčka podložních mís na LOCHO II.