Znojmo, 27.12.2019

Ve dnech 12. –13. prosince 2019 proběhlo v Nemocnici Znojmo externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Nemocnice prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a znovu získala certifikát s platností na 3 roky.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb proběhlo podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Ze strany auditorského týmu byl kladně hodnocen např. přístup všech zaměstnanců k řízení kvality a bezpečí, systematicky vedené a revidované vnitřní normy, pečlivě vedená dokumentace, nové investice v podobě nově vybudovaného Infekčního oddělení, nové sanitní vozy a připravované úpravy centrálního příjmu nemocnice. „Auditoři ocenili činnost vrchních sester v přímé péči o pacienta. Vrchní sestry se nevěnují pouze manažerské práci, ale aktivně se zapojují do ošetřovatelské péče, tudíž mají přímý kontakt s pacienty a perfektně znají provoz oddělení“, informovala Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo. Auditory bylo také pozitivně hodnoceno, že akreditace byla postavena na certifikaci dle normy ISO 9001:2015 (obhájení certifikace nemocnice splnila v listopadu 2019).

Nemocnice musí za 3 roky doložit, že systém kvality nejen udržuje, ale nadále zvyšuje kvalitu poskytované péče.„Systém řízení kvality není jen proces udržení nastavené kvality, ale především proces neustálého zlepšování poskytovaných služeb. Naším cílem tedy bude nejen kvalitu udržet, ale posunout zase o kousek dál,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Udělení certifikátu potvrzuje, že nemocnice splňuje všechna požadovaná kritéria ve čtyřech klíčových okruzích, tedy ve vlastním řízení kvality, dále v péči o pacienty, řízení personálních otázek a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance. Akreditace hodnotí především odbornou péči, ale současně posuzuje i technické zabezpečení a celkové zázemí nemocnice. Získání certifikace není pouze administrativním úkonem. Je potvrzením, že je při poskytování péče postupováno dle správné léčebné praxe (lege artis).

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.