Znojmo, 27. 03. 2020

Nemocnice Znojmo dnes přistupuje k dalším preventivním opatřením, jejichž cílem je maximální funkční rozdělení různě rizikových částí nemocnice. Jediným cílem je maximální ochrana pacientů, personálu a současně zachování funkčnosti zdravotnického zařízení.

Od dnešních 18:00 hod všichni příchozí do nemocnice projdou tříděním hned za branou nemocnice, kde bude vyhodnoceno riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19). Měří se tělesná teplota a zjišťuje přítomnost příznaků infekce dýchacích cest (uvedení nepravdivých informací je porušením zákona a trestné). Takto budou tříděni všichni přicházející pacienti včetně těch, kteří jsou přivezeni sanitním vozem.

„Na základě třídění budou pacienti rozdělení do zelené, tedy tzv. čisté zóny. Pacienti, u kterých je zvažováno potenciální riziko infekčního onemocnění, pokračují dále k místu svého ošetření červenou, tzv. infekční trasou. Místa ošetření zelené a červené skupiny jsou oddělena, z tohoto důvodu byla také přepažena čekárna Centrálního příjmu“, vysvětluje Zdeněk Monhart, primář Centrálního příjmu a lékařský náměstek Nemocnice Znojmo.

Odchod z nemocnice po ošetření je možný pouze stejnou cestou, jakou jste do nemocnice přišli. Pokud si bude pacient ošetřený v „červené zóně“ potřebovat vyzvednou recept v lékárně nemocnice, bude muset budovu nemocnice obejít a svoje léky dostane po zazvonění u pohotovostního okénka. I tento výdej je v provozu pouze v době otevírací doby lékárny. Pacienti, kteří přichází „zelenou zónou“ si mohou vyzvednout recept přímo v lékárně, nemocnici následně opouští stejnou cestou, kudy přišli.

„Není důvod k obavám, u vstupu do nemocnice bude náš personál, který Vás bude dále instruovat, kterým směrem se máte dále vydat a jakého značení se držet. Stále platí, že nemocnice funguje v nouzovém režimu, tedy že poskytuje akutní a neodkladnou péči,“ informuje Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

„Opatření, která činí vedení nemocnice, oceňuji, minimalizují riziko nákazy jak u návštěvníků nemocnice, tak u jejích pracovníků, kteří se ve ztížených podmínkách starají o naše zdraví a chod nemocnice. Opatření proto budou platná po nezbytnou dobu a děkuji občanům za jejich respektování,“ dodal Milan Vojta, radní Jihomoravského krajepro oblast zdravotnictví.

Omlouváme se za opatření, která Vám mohou přinášet určitý nekomfort. „Věřte nám, že víme o děláme a děkujeme, že omezení respektujete. Tím nám pomáháte dělat naši práci a být připraveni pro ty, kteří nás potřebují a budou potřebovat,“ uzavřen Pavlík.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.