Znojmo, 20.12.2022

Projekt rozsáhlé obnovy a modernizace přístrojové techniky ve znojemské nemocnice naplánovaný na letošní a příští rok ve výši bezmála 150 mil Kč z projektu REACT-EU je v plném proudu. Do Nemocnici Znojmo byly letos dodány přístroje a vybavení za bezmála 84 mil Kč, které nemocnice pořídila z projektu REACT-EU. Jedná se o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, kterou nemocnice získala před rokem. Ukončení dotačního projektu je na konci roku 2023. V prvním kvartále příštího roku proběhnou dodávky vybavení za cca 31,5 mil Kč a ve druhém kvartále za cca 37,6 mil. Kč.

V tuto chvíli nejdražší položkou, která je dodána a která nejvíce zasáhla do zdravotnického provozu je nové CT za 23,6 mil Kč. „Nemocnice byla bez této technologie 5 týdnů a jen s kolegiální pomocí okolních zdravotnických zařízení, ZZS JMK a koordinace uvnitř nemocnice jsme tento týden nové CT spustili bez většího problému, za což všem patří velké díky“, sdělil ředitel Nemocnice Martin Pavlík. Původní technologie byla z roku 2013.

Jedním z mnoha přístrojů, který Nemocnice Znojmo dotace pořídila, a který již plně používá je např. hmotností spektrometr. „Pořízení spektrometru MALDI znamená pro Mikrobiologické oddělení zavedení úplně nové technologie v identifikaci mikroorganismů. Tato metoda hmotnostní spektrometrie přináší v oboru mikrobiologie rychlý a spolehlivý způsob identifikace mikroorganismů během několika minut a zkracuje tím významně tento proces o 1 až 2 dny,“ uvedl Michal Staněk, primář Mikrobiologického oddělení. Správná a rychlá identifikace původce onemocnění je jedním z nejdůležitějších kroků pro stanovení vhodné léčby každého pacienta. Vyšetření 90 vzorků trvá přibližně 6,5 minuty. Přitom databáze kmenů, ve kterých se porovnávají a vyhodnocují jednotlivé mikroorganismy je o 3000 kmenů větší než dosavadní, která byla používána.

Dalšími přístroji jsou např. rentgen s C ramenem, ultrazvuky, videokolonoskopy a videogastroskopy, koagulační analyzátory, skiagraf. „Z dotace byly pořízeny také gynekologické vyšetřovací stoly nebo porodnická lůžka, která na Gynekologicko-porodnickém oddělení nahradila některá ze 70. let,“ uvedl Martin Pavlík.

Ve zbývající dodávkách budou dodány zařízení pro centrální operační trakt, tedy nejen přístroje, ale také istrumentária. Největší a dlouho očekávanou dodávkou bude 206 ks pacientských lůžek a 30 lůžek pro intenzivní péči a resuscitaci. „Pacientská lůžka nejvíce ocení hospitalizovaní pacienti, protože stávající lůžka jsou za hranicí životnosti a neopravitelná, a přesto na nich personál ošetřuje pacienty, kteří na nich tráví čas hospitalizace. Kompletní výměna nebyla dosud ve finančních možnostech nemocnice, protože se jedná o částku téměř 15 mil Kč. Lůžka byla obměňována průběžně, nicméně při počtu více jak 200 zastaralých lůžek, která jsou nutná vyměnit, to bylo vždy jako kapka v moři,“ uzavřel Pavlík.

Projekt MODERNIZACE PRACOVIŠŤ NEMOCNICE ZNOJMO V NÁVAZNOSTI NA URGENTNÍ PŘÍJEM byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Cílem projektu je pořízení 266 lůžek, 153 přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a sad instrumentárií. To povede k modernizaci a obnově přístrojového vybavení Nemocnice Znojmo.

Foto níže: ukázka dodaných položek z dotačního projektu

Gynekologický vyšetřovací stůl/křeslo (dodány 4 ks).

Nové a staré vyměněné CT.

Hmotnostní spektrometr MALDI.

Porodnické lůžko (dodány 4 ks)